STP Marketing
การตลาด

STP กลยุทธ์การบริหาร สิ่งที่นักการตลาดทุกคนควรรู้

นักการตลาด คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจ เพราะเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เพื่อการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหนือคู่แข่งขันทางการค้าในทุก ๆ ด้าน และสิ่งที่สามารถนำมาส่งเสริมด้านการตลาดทำให้สินค้าเข้าถึงหรือเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า STP STP คืออะไร STP คือเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจหรือนักการตลาดใช้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในตลาดให้ได้กลุ่มที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการมากที่สุด ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากการวิเคราะห์ด้วย STP เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรหรือแบรนด์ธุรกิจ สามารถวางตัวสินค้าและสร้างจุดขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด สรุปให้เข้าใจได้ง่าย STP…