MFD คืออะไร
รู้ไว้ใช่ว่า

MFD คืออะไร ? วิธีดูวันหมดอายุอย่างรอบคอบ

สิทธิของผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าทุกชนิดจะต้องมีการบอกวันที่ผลิตรวมถึงวันหมดอายุ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม หรือเวชภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้านั่นเอง โดยวันที่ผลิตและวันหมดอายุนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ เช่น MFD MFG BBF LOT และ EXP ในวันนี้บทความของเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MFD ตัวย่อภาษาอังกฤษตัวนี้กันค่ะ MFD คืออะไร…