MFD คืออะไร

MFD คืออะไร ? วิธีดูวันหมดอายุอย่างรอบคอบ

สิทธิของผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าทุกชนิดจะต้องมีการบอกวันที่ผลิตรวมถึงวันหมดอายุ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม หรือเวชภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้านั่นเอง โดยวันที่ผลิตและวันหมดอายุนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ เช่น MFD MFG BBF LOT และ EXP ในวันนี้บทความของเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MFD ตัวย่อภาษาอังกฤษตัวนี้กันค่ะ

MFD คืออะไร

MFD ย่อมาจาก (Manufacturing Date หรือ Manufactured Date) คือ วันที่ผลิต ที่ได้รับการประทับจากบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ ว่าสินค้าที่ได้ทำการผลิตเริ่มผลิตในวันใด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าชนิดได้อย่างสบายใจ โดยตัวย่อ MFD มักจะปรากฏอยู่ในสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ของเวชสำอาง ซึ่งผู้บริโภคอย่างเรานั้นก็จะสามารถสังเกตได้จากการประทับที่อยู่ภายในฉลากสินค้า ฝา หรือก้นของบรรจุภัณฑ์

ความสำคัญของ MFD

การที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ รับทราบวัน เดือน ปี ที่ผลิตสินค้าทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้าชนิดนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและสามารถคาดคะเนการใช้งานของสินค้าได้ตามวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ซึ่ง MFD นั้น ก็จะมาคู่กับคำว่า EXP (Expiry Date) หรือวันหมดอายุ การที่ฉลากของสินค้ามีการใช้ตัวย่อ MFD จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึง

โดยการประทับวันผลิต (MFD) และการประทับวันหมดอายุ (EXP) นั้น เป็นกฎหมายที่ทั่วโลกต่างใช้กัน ซึ่งทางองค์การอาหารและยา (อย.) ได้มีการตรวจเข้มในเรื่องของวันที่ผลิตรวมถึงวันหมดอายุอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภคที่มีสิทธิเสรีในการทราบวันเกิดหรือวันที่ผลิตของสินค้าเพื่อความสบายใจในการเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ

MFD อยู่ตรงไหนของสินค้า

ในแต่ละโรงงานหรือแต่ละบริษัทที่มีสินค้าเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการบริโภคจำเป็นจะต้องมีการใส่วันที่ผลิตและวันหมดอายุเอาไว้ โดยสามารถสังเกตได้ดังนี้

1. ฉลากสินค้า

ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีการนำเอาวันที่ผลิต (MFD) ใส่ไว้ที่ฉลากซึ่งอาจจะอยู่บริเวณส่วนผสมต่าง ๆ

2. ฝา

การใส่วันที่ผลิต (MFD) บนฝาขวดนั้น มักพบในสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสอาหารที่บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดหรือกระป๋องไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรส ซอสมะเขือเทศ หรือน้ำปลาก็จะมีการใส่วันที่ผลิตในบริเวณนี้หรือขวดน้ำอัดลมที่มีการใส่วันที่ผลิตไว้ในส่วนของรอยปรุเปิดฝานั่นเอง

3. บนบาร์โค้ด

การใส่วันที่บนบาร์โค้ดนั้น สามารถสังเกตได้จากบรรจุภัณฑ์ยาหรือเวชสำอาง ซึ่งจะมีการรุบุไว้อย่างชัดเจนทั้งวันที่ผลิตและวันหมดอายุ

4. บริเวณรูเจาะนม

การใส่วันที่ผลิตสินค้าไว้บริเวณรูเจาะนมจะพบในสินค้าประเภทนมกล่อง UHT ซึ่งเราก็สามารถสังเกตกันได้อยู่แล้วแต่ในส่วนนี้มักจะมีคำว่า BBF ที่หมายถึงบริโภคก่อนเอาไว้ด้วย

บทสรุป MFD

MFD คือ Manufactured Date หรือแปลว่า วันที่ผลิต ที่ได้รับการออกโดยโรงงานหรือบริษัทที่ทำการผลิตสินค้า ซึ่งจะมีการระบุวันที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนด้วยการใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ MFD เป็นสัญลักษณ์แสดงให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าชนิดนั้นมีการผลิตเมื่อใด และทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้ารวมถึงการวางแผนการซื้อสินค้าและการใช้งานได้ต่อไป

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้