รู้ไว้ใช่ว่า

CPR คืออะไร ? การปั๊มหัวใจ ช่วยเหลือชีวิตคน

จะทำอย่างไรหากคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด อย่างการช่วยเหลือชีวิตคนเบื้องต้น ที่จำเป็นจะต้องอาศัยทั้งทักษะและความรู้ ดังนั้นทุกหน่วยการศึกษาจึงได้มีการนำหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตคนเบื้องต้นหรือ CPR คืออะไร ไว้ในวิชาสุขศึกษา เพื่อที่จะทำให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเอง ดังนั้นบทความของเราจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง CPR ที่สามารถยื้อชีวิตของคนคนหนึ่งที่อาจไม่ได้ลืมตาดูโลกอีกได้มีชีวิตอีกครั้งกันค่ะ CPR คืออะไร ? Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR…