ผู้นําที่ดี
ไลฟ์สไตล์

ผู้นําที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

มีใครเคยได้ยินประโยคที่ว่า “การมีผู้นำที่ดีเหมือนมีแม่ทัพใหญ่คอยคุ้มกัน” บ้างครับ ซึ่งคำกล่าวนี้เป็นคำที่มีคนเคยบอกมาเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งพอคิดดูดี ๆ แล้ว มันก็จริงอย่างที่เขาว่า เพราะแม่ทัพใหญ่นั้นไม่เพียงแต่จะออกคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีการวางแผนต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้การรบนั้นได้รับชัยชนะ ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี แถมยังต้องมีวิธีรับมือที่พร้อมรบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการมีผู้นำที่ดีก็เช่นกันยิ่งหากเป็นในเรื่องของการบริหารประเทศนั้น การมีผู้นำที่ดีก็จะยิ่งทำให้ประเทศนั้น ๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้พบแต่ความเจริญและความผาสุกนั่นเอง และบทความของเราก็มีความรู้ดี…