ผู้นําที่ดี

ผู้นําที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

มีใครเคยได้ยินประโยคที่ว่า “การมีผู้นำที่ดีเหมือนมีแม่ทัพใหญ่คอยคุ้มกัน” บ้างครับ ซึ่งคำกล่าวนี้เป็นคำที่มีคนเคยบอกมาเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งพอคิดดูดี ๆ แล้ว มันก็จริงอย่างที่เขาว่า เพราะแม่ทัพใหญ่นั้นไม่เพียงแต่จะออกคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีการวางแผนต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้การรบนั้นได้รับชัยชนะ ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี แถมยังต้องมีวิธีรับมือที่พร้อมรบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการมีผู้นำที่ดีก็เช่นกันยิ่งหากเป็นในเรื่องของการบริหารประเทศนั้น การมีผู้นำที่ดีก็จะยิ่งทำให้ประเทศนั้น ๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้พบแต่ความเจริญและความผาสุกนั่นเอง และบทความของเราก็มีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดีที่ทุกคนควรรู้มาฝากครับ  

ผู้นําที่ดี คืออะไร

ผู้นำที่ดี คือ ผู้ที่มีความสามารถในการปกครองและควบคุมผู้อยู่ใต้การปกครองให้ได้โดยดี โดยการเป็นผู้นำที่ดีนั้นจะต้องทำให้ผู้อื่นมีความเคารพและจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย การบริหารงานต่าง ๆ รวมถึงการทำให้งานต่าง ๆ นั้นสามารถเสร็จสิ้นและบรรลุไปได้ด้วยดีร่วมกับการทำงานกับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการเป็นผู้นำที่ดีนั้นอันที่จริงแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับหน้าที่สำคัญ ซึ่งสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้เกิดความเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นนั้นเกิดความนับถือ

โดยผู้นำหรือ Leader นั้น จะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเคร่งครัด และความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการช่วยเหลือจากลูกน้องหรือผู้ร่วมงาน ดังนั้นการผู้นำจึงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทักษะ ความสามารถในการตัดสินใจ และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายในเรื่องของการเป็นผู้นำ เพื่อให้การทำงานหรือการดำเนินงานต่าง ๆ นั้นเกิดความสำเร็จอย่างที่ได้วางแผนไว้และลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้นําที่ดี ควรมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร

อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นครับว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องของคุณสมบัติและการเป็นผู้นำที่ดีควรทำอย่างไรบ้าง ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะของการเป็นผู้นำ มีดังนี้

ภาวะผู้นำที่ดี

ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถในการเป็นผู้นำที่ผู้นำนั้นควรมี ทั้งในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันกับลูกทีมหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี เพื่อที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเคารพนับถือและรับฟังคำสั่งของเราได้

วิสัยทัศน์ผู้นำที่ดี

วิสัยทัศน์ผู้นำที่ดี คือ อุดมคติและการยึดมั่นที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสามารถดำเนินไปในทิศทางใดได้จึงจะเกิดความสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งในเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่วิสัยทัศน์ที่ผู้นำควรมีเลยก็คือ “เป้าหมาย” เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานนั้นเกิดความเป็นระบบและทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการทำงานอย่างเป็นประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของการเป็นผู้นำ

เป็นผู้มีความมุ่งมั่น

การเป็นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จหรือความมุ่งมั่นในการดูแลลูกทีมให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเท่าเทียม

เป็นผู้ที่สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

สิ่งสำคัญในการเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เรื่องของการที่จะเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักลูกทีมและจะต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผน

ทักษะในเรื่องของการวางแผนนั้น ถือเป็นอีกคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้นำ เพราะหากขาดการวางแผนแล้ว แน่นอนครับว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ

เป็นผู้ที่มีความเป็นกลาง

ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นกลาง ไม่รักลูกทีมคนใดคนหนึ่งมากกว่า หรือให้งานคนใดคนหนึ่งมากกว่า จะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมในการทำงานให้ดีที่สุด

เป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ในการทำงานทุกอย่างเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นนั้นผู้นำจะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ เพราะนั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ความสามารถในการเป็นผู้นำที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดความยอมรับได้

เป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง

การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีความขยันขันแข็ง ไม่โบ้ยงานให้ลูกน้อง และไม่อู้งานจะต้องติดตามงานที่เราเป็นหัวหน้างานอยู่เสมอเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด

เป็นผู้มีความรู้

ข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะหากผู้นำเป็นผู้ที่ขาดความรู้แล้ว จะทำให้การบริหารหรือการทำงานนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นผู้นำจึงจำเป็นที่จะต้องหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เป็นผู้ที่มีทักษะในด้านการจัดการและการบริหาร

ในเรื่องของการบริหารและการจัดการนี้ ตัวของผู้นำนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีและประสิทธิผลที่น่าพึงพอใจนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้งานเกิดคงามสำเร็จ

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งคำว่าประสบการณ์ในที่นี้ไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์ในการเป็นผู้นำเท่านั้น เพราะมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้นำนั้นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจตามหัวข้อของงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะหากรู้ไม่จริงนั้น จะทำให้การทำงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ไม่เพียงแต่ลูกทีมนั้นจะต้องเป็นผู้ช่วยผู้นำแต่เพียงอย่างเดียว แต่ตัวของผู้นำเองก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน ซึ่งนั่นก็คือการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจะอยู่ในนามของผู้นำ ดังนั้นงานของผู้นำจึงเป็นงานที่จะต้องมีทักษะดังที่กล่าวมานี้ทั้งหมด

ผู้นําที่ดีกับตัวอย่างในชีวิตประจำวัน

การเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำกันได้ง่าย ๆ เพราะกว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งได้นั้นก็จะต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งตัวอย่างของผู้นำที่ดี เช่น เมื่อคุณเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในงานนั้น ๆ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยคือการรู้จักลูกทีมของคุณทุกคนว่าเป็นคนอย่างไรและมีความสามารถรวมถึงนิสัยอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถแจกงานตามความสามารถของเขาได้ อีกทั้งยังจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนงานร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นของทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียม

และหากเกิดความผิดพลาดในการทำงานคุณก็จะต้องเป็นคนที่สามารถพาลูกทีมของคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งการกระทำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเกิดการยอมรับและสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ง่ายขึ้น

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้