รู้ไว้ใช่ว่า

เปิดสาเหตุความดันต่ำ สัญญาณอันตรายสำหรับวัยทำงาน

หนึ่งในภัยเงียบที่เราต้องเฝ้าระวังและหมั่นคอยสำรวจตัวเองอยู่เสมอเกี่ยวกับความดันโลหิตคือ เรื่องอาการความดันต่ำ เนื่องจากความดันต่ำเป็นสภาวะที่ร่างกายแสดงปฏิกิริยาออกมาแบบเฉียบพลัน โดยอาการเบื้องต้น มักมีอาการหน้ามืดเวียนหัว อ่อนเพลีย รวมถึงอาการใจสั่น อีกทั้งอาการความดันต่ำยังสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ในเรื่องถึงสาเหตุและที่มาของอาการความดันต่ำอย่างละเอียด สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับความดันโลหิตต่ำมีดังต่อไปนี้ ความดันโลหิตคืออะไร ความดันโลหิตต่ำเป็นหนึ่งในสภาวะผิดปกติของร่างกาย จึงไม่สามารถเรียกว่าโรคได้ ซึ่งความดันต่ำจะเกิดจากภาวะเลือดที่มีค่าต่ำกว่า 90 / 60 มิลลิเมตรปรอท โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ามาตรฐานของค่าความดันภายในเลือดตามปกติ…

โรคภัยไข้เจ็บ

รู้จักความดันโลหิตไว้ ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ย่อมตามมา โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีความเสื่อมหลอดเลือดและหัวใจต้องให้การดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยร่วมที่ส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไขมันสูง การใช้ชีวิตประจำวันที่เคร่งเครียดและขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งจะพบว่าไม่ได้มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ แต่พบภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กวัยรุ่นมากขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญและห้ามมองข้าม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง 1. ความดันโลหิต คืออะไร ความดันโลหิต เป็นความดันที่เกิดจากการไหลเวียนของผนังหลอดเลือดซึ่งจะเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ โดยจะเป็นค่าความดันโลหิตจากการวัดที่แขน ผลที่ได้มักแยกเป็นสองกรณีใหญ่คือ ความดันโลหิตสูง…