นอนหลับให้เพียงพอ
โรคภัยไข้เจ็บ

การนอนหลับให้เพียงพอ ที่ถูกวิธี และมีคุณภาพทำอย่างไร

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็น 8 ชั่วโมงแรกสำหรับชีวิตประจำวัน 8 ชั่วโมงที่สองสำหรับการทำงานและ 8 ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับการนอนหลับ โดยส่วนมากเราใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมงไปกลับการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่าง ๆ อันนำมาซึ่งความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมี 8 ชั่วโมงสุดท้ายเพื่อให้ร่างกายของเราได้หยุดพักเพื่อให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในวันถัดไป จากผลการวิจัยพบว่าผลกระทบที่มีส่วนทำให้ชีวิตในแต่ละวันไม่ราบรื่น…