การตลาดดิจิทัล (
การตลาด

การตลาดดิจิทัล สร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่หรือแบรนด์สินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย แนวทางการส่งเสริมด้านการตลาดก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำแบรนด์สินค้าและธุรกิจให้เป็นที่รู้จักโดยใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาด หรือที่เรียกกันว่า การตลาดดิจิทัล ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การตลาดดิจิทัล คืออะไร การตลาดดิจิทัล (Digital marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว…