การตลาดดิจิทัล (

การตลาดดิจิทัล สร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่หรือแบรนด์สินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย แนวทางการส่งเสริมด้านการตลาดก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำแบรนด์สินค้าและธุรกิจให้เป็นที่รู้จักโดยใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาด หรือที่เรียกกันว่า การตลาดดิจิทัล ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การตลาดดิจิทัล คืออะไร

การตลาดดิจิทัล (Digital marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อให้สินค้าหรือบริการรวมทั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ความเป็นมาของการตลาดดิจิทัล

การตลาดแบบดั้งเดิมเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการ โดยใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้สื่อการตลาดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ และอื่น ๆ เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียวในลักษณะของการส่งข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูล (เจ้าของแบรนด์) ไปยังผู้รับ (กลุ่มลูกค้า) ในทิศทางเดียว

การพัฒนาด้านตลาดจากรูปแบบเดิมที่เป็นการสื่อสารทางเดียว ได้เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการติดต่อสื่อสารสองทางที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร สามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ หรือที่เรียกว่า “การตลาดดิจิทัล” โดยเริ่มขึ้นในช่วงระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1990 และ 2000 เมื่อผู้คนต่างใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้น การตลาดดิจิทัลจึงได้รับการพัฒนาและเกิดขึ้น เช่น

 • การทำเอสอีโอ (SEO)
 • การตลาดเสิร์ชเอนจิน (SEM)
 • การตลาดด้านเนื้อหา
 • การตลาดโดยผู้ทรงอิทธิพล
 • เนื้อหาอัตโนมัติ
 • การโฆษณาทางการตลาด
 • การขับเคลื่อนข้อมูลด้วยการตลาด
 • การตลาดอีคอมเมิร์ช
 • การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
 • การปรับแต่งสื่อสังคมออนไลน์
 • การตลาดโดยอีเมล์โดยตรง
 • การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และออปติคอลดิสก์และเกม ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
 • การตลาดดิจิทัลยังครอบคลุมถึงช่องทางต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต อาทิ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอสและบริการข้อความสื่อประสม) และ เสียงรอสาย เป็นต้น

การตลาดดิจิทัล สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในยุคนี้

การตลาดแบบดิจิทัล เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ internet ซึ่งเป็นวิธีทำการตลาดที่ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้ได้ดีที่สุด โดยการปรับเนื้อหาและโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางสื่อดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

การตลาดแบบดิจิทัล จึงสำคัญต่อการสร้างยอดขาย และสร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าธุรกิจนั้น มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากเป็นการบริหารด้านการตลาดที่ตรงจุด เพราะคำว่า การตลาด ไม่ได้หมายถึงการโปรโมทสินค้าหรือประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเพียงเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปจนถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

1. การตลาดแบบดิจิทัล เป็นการใช้สื่อโซเชียลที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในหมู่มากได้อย่างง่ายดาย ช่องทางที่สามารถใช้ในการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Twitter Instagram Snapchat Pinterest Google และ LinkedIn

2. การสร้างเนื้อหาที่ใช้สื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสูงสุด

สำหรับการผลิตสื่อออนไลน์ในยุคเทคโนโลยี หรือการตลาดแบบดิจิทัลปัจจุบัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ทำให้คนรู้จักและเข้าถึงแบรนด์สินค้าได้รวดเร็ว

3. การตลาดแบบดิจิทัล คือการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง โดยนำเสนอข่าวสารได้ทั้งข้อความ

ภาพ เสียง วิดีโอ กราฟิก ผ่านทางบล็อกและเว็บไซต์ คล้ายกับการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม แต่ทำในพื้นที่ออนไลน์ เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างไร้พรมแดน ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในช่วงเวลาพร้อม ๆ กัน

การตลาดดิจิทัล เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรใดบ้าง

นอกจากการตลาดดิจิทัล จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ ๆ ทำให้แบรนด์สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว การตลาดดิจิทัลยัง เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ต่อไปนี้อีกด้วย

1. ธุรกิจค้าปลีก ผู้ค้าปลีกจะใช้ประโยชน์จากการตลาดดิจิทัลเพื่อดูว่าลูกค้าคือใคร เพื่อสร้างความ

เข้าใจทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำเสนอรูปแบบการเลือกซื้อให้เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่จะส่งผลต่อการสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน

2. ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การตลาดดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ไม่มีการ

ว่างแผนกด้านการตลาดขนาดใหญ่ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ สามารถจัดการและทำให้แคมเปญเป็นอัตโนมัติ พร้อมประเมินผลสิ่งที่ใช้ได้อย่างรวดเร็วและทำการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย

3. ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของประชาชนให้ดี

ขึ้นอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และสามารถวิเคราะห์กลุ่มที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ

สรุป การตลาดดิจิทัล (digital marketing)

การตลาดดิจิทัล สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการทำการตลาดแบบดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการโปรโมทสินค้าและบริการได้เท่านั้น แต่ยังบริการลูกค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้การตลาดแบบดิจิทัลจึงเป็นประโยชน์สำหรับแบรนด์ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้