MFG คือ

MFG คืออะไร ? ต่างจาก ค่า MFD และ EXP อย่างไร

การเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่สำคัญพอ ๆ กับคุณภาพของสินค้านั้นก็คือเรื่องของวันผลิตและวันหมดอายุนั่นเอง ซึ่งเราก็มักจะเห็นวันผลิตและวันหมดอายุมาในรูปแบบของตัวย่อภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น MFD MFG EXP และ BBF เป็นต้นและในวันนี้บทความของเราจะมานำเสนอในหัวข้อของ MFG ที่หลาย ๆ คนเคยเห็นแต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าคืออะไรหรืออาจหลงลืมไปว่าสรุปแล้ว MFG คือ วันผลิตหรือวันหมดอายุกันแน่ ในบทความของเรามีคำตอบ

MFG คืออะไร

MFG ย่อมาจาก Manufacturing Date/Manufacture Date คือ วันที่ผลิตสินค้าจากโรงงานที่ผลิตซึ่งจะสามารถเห็นได้จากสินค้าประเภทอาหารเสริมหรือเวชสำอางที่จะระบุวันผลิตไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดอันตรายจากการใช้สินค้านั้น ๆ โดย MFG จะมีความหมายเดียวกันกับคำว่า MFD (Manufacturing Date) เราจึงมักจะพบเห็นสินค้าที่มีการระบุตัวย่อของวันที่ผลิตว่า MFG หรือ MFD อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งให้รู้ไว้เลยว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายเดียวกันว่าวันที่ผลิต

ความสำคัญของ MFG

การเลือกซื้อสินค้านั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราซึ่งการดูฉลากสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคเพราะสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีการใช้อายุที่ยาวนาน ความสำคัญของ “MFG” นั้น ก็จะสามารถทำให้ผู้บริโภคอย่างเราสามารถทราบวันที่ผลิตจากบริษัทที่ผลิตสินค้า รวมถึงในสินค้าบางชนิดจะมีคำว่า “LOT” ซึ่งคำคำนี้ก็มีความหมายถึงวันหมดของอายุของสินค้า แต่คำนี้จะทำให้เราทราบได้ว่าสินค้าแต่ละล็อตนั้นจะสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่าไหร่

MFG กับ MFD ต่างกันอย่างไร

สำหรับผู้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับ MFG กับ MFD ต่างกันอย่างไรนั้น ความจริงแล้วทั้งสองคำนี้เป็นคำเดียวกันซึ่งมีรูปเต็มว่า Manufacturing Date หรือ Manufacture Date ที่มีความหมายว่าวันที่ผลิตจากโรงงาน ดังนั้นเมื่อคุณพบเห็นคำทั้งสองนี้บนสินค้าชนิดใดให้ทุกท่านพึงทราบไว้ว่าเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ MFG

  • ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้วันที่ผลิตได้
  • ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีการใช้งานที่ยาวนานขึ้นได้
  • เป็นใบเกิดของสินค้าที่ผลิตออกมาจากโรงงาน
  • MFG และ MFD นั้นเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน

บทสรุป MFG

MFG คือ Manufacturing Date เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า วันที่ผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเนื่องจากจะสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าตัวสินค้าได้ผลิตมาจากโรงงานเมื่อใด อีกทั้งยังทำให้ผู้บริโภคสามารถวางแผนการใช้งานของสินค้าได้อีกด้วย ซึ่ง MFG มักจะปรากฏในสินค้าประเภทอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางของที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้