LDH คืออะไร

LDH คืออะไร ? เอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อใดผิดปกติ

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรมองข้าม ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคที่เราอาจจะไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างโรคไตและโรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบเจอเร็วและรู้ตัวทันก่อนที่จะสาย ซึ่งสิ่งที่จะสามารถบ่งบอกว่าเรานั้นอาจเป็นโรคเหล่านี้ได้นั่นก็คือ LDH และในบทความนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับ LDH คืออะไร

LDH คืออะไร

Lactate Dehydrogenase (LDH) คือ เอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อส่วนใดได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นจะทำให้แพทย์สามารถติดตามอาการได้ว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้าง อาทิเช่น โรคไต โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โดยแพทย์จะตรวจค่า LDH เมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยอาจมีค่าความผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้น ซึ่งการที่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้นั้นไม่เพียงแต่ใช้ค่า LDH ในการตรวจแต่เพียงอย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าอื่น ๆ ด้วย

ค่าปกติของ LDH

ค่าของ LDH นั้นมีความแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 300 ไปหรืออาจเกินไปเล็กน้อย โดยค่า LDH ปกติ จาก Thailand Online Hospital ที่ได้มีการเผยแพร่ไว้เป็นดังนี้ ซึ่งค่าปกติ LDH = 71 – 207 U / L

LDH114 – 26%
LDH229 – 39%
LDH320 – 26%
LDH48 – 16 %
LDH56 – 16%

(ข้อมูลจาก : Thailand Online Hospital)

ค่า LDH สูง และค่า LDH ต่ำ มีอันตรายหรือไม่

อย่างที่ได้ทราบกันไปในเบื้อต้นแล้วว่าค่า LDH สามารถเป็นตัวเชื่อมในการตรวจหาอาการและสาเหตุของโรคร้ายได้ ดังนั้นการมีค่า LDH ปกติจึงดีที่สุด แต่หากท่านใดที่ตรวจเลือดแล้วพบว่าคุณมีค่า LDH สูง นั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่า คุณกำลังเสี่ยงกับการเกิดโรคร้าย เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว ความผิดปกติของเกล็ดเลือด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อีกทั้งยังพบค่า LDH สูงในผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอีกด้วย

แต่หากท่านใดที่ตรวจเลือดแล้วพบว่ามีค่า LDH ต่ำหรือไม่เกิน 300 แสดงว่าคุณเป็นผู้มีสุขภาพปกตินั่นเองหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายนั่นเอง

แนวทางในการควบคุมให้มีค่า LDH ปกติ

1. ไม่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่มีสารนิโคตินจำนวนมากซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในเชิงลบและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคร้ายได้ โดยเฉพาะมะเร็งปอด ดังนั้น การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและช่วยทำให้มีค่า LDH ปกติ

2. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

การทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลัก 5 หมู่และถูกหลักโภชนาการนั้น นอกจากจะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อการใช้พลังงานในแต่ละวันแล้วยังสามารถทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้อีกด้วย

3. ออกกำลังกายเป็นประจำ

นอกเหนือจากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้และควรปฏิบัติเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อมีเวลาว่างนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะทำ อาจออกกำลัง 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 – 60 นาทีหรือจะออกกำลังทุกวันเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นก็ได้เช่นกัน

4. พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนถือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากสำหรับใครบางคน เนื่องจากมีการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่จะพักผ่อนให้ได้ 8 ชั่วโมงต่อวันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่หากทำได้ก็จะทำให้ค่า LDH นั้นมีความปกติได้ อีกทั้งยังทำให้มีอารมณ์แจ่มใสอีกด้วย

5. งดรับประทานอาหารที่มีรสจัด

การทานอาหารที่ดีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีรสจัดเนื่องจากการทานอาหารรสจัดเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคมากมาย เช่น หากทานอาหารที่มีรสชาติหวานจนเกินไปก็อาจทำให้เกิดโรคเบาหวาน หากทานอาหารที่มีรสเค็มจนเกินไปก็อาจทำให้เป็นโรคไต หรือหากทานอาหารที่เผ็ดจนเกินไปก็มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคลำไส้หรือโรคกระเพาะได้ ดังนั้นการทานอาหารที่มีรสชาติพอเหมาะไม่มีรสชาติใดที่จัดจนเกินไปจึงเป็นทานเลืกที่ดีที่สุด

บทสรุป LDH

LDH คือ เอนไซม์ชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเนื้อเยื่อส่วนใดมีความผิดปกติหรือเกิดอันตราย ซึ่งเป็นผลดีในการตรวจสอบหาโรค โดยการตรวจหาโรคจำเป็นที่จะต้องใช้ค่า LDH ร่วมกับค่าอื่นๆ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและสามารถรักษาโรคได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งการรู้จักวิธีการควบคุมค่า LDH ให้ปกติรวมถึงการรู้ค่าความสูงต่ำของ LDH จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้