“ธงโภชนาการ” กับ ความสำคัญในแต่ละช่วงวัย

อาหารหลัก 5 หมู่ เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วน โดยการรับประทานอาหาร 5 หมู่ที่จะได้ผลดีนั้นจะอาศัยหลักในการรับประทานที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากที่สุด โดยเราจะใช้ “ธงโภชนาการ” เป็นสื่อกลางในการทานนั่นเอง แล้วธงโถชนาการคืออะไร จะมีความสำคัญหรือมีผลดีต่อการทานอาหารแต่ละวันของเรามากน้อยเพียงด ในวันนี้บทความของเราก็มีเกร็ดความรู้ดี ๆเกี่ยวกับธงโภชนาการมาฝากทุกท่านกันค่ะ

ธงโภชนาการ คืออะไร

ธงโภชนาการ คือ ธงที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งภายในรูปธงนั้นล้วนแต่เป็นการแนะนำการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายและห่างไกลจากโรคร้ายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งภายในธงจะแบ่งออกเป็น 6 ห้อง 4 ชั้น เพื่อแบ่งความสำคัญในการทานว่าควรทานอาหารประเภทใดมากที่สุดก็จะมีห้องที่ใหญ่ที่สุดและอาหารประเภทใดที่ควรทานน้อยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาเรื่อย ๆ นั่นเอง

โดยธงโภชนาการจะเปรียบเสมือนผู้นำแก่คนทุกวัยให้มีการรับประทานอาหารที่ได้ประโยชน์และมีผลดีต่อร่างกาย ด้วยการจำแนกแต่ละห้องแต่ละชั้นอย่างชัดเจน รวมถึงการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ จะช่วยให้ไม่เกิดโรคร้ายต่าง ๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไต ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นและผู้สูงอายุในปัจจุบัน

ธงโภชนาการอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่ อย่างที่เราทราบกันดีนั้นก็จะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และโปรตีน ซึ่งอาหารแต่ละหมู่นั้นล้วนแต่เป็นสารอาหารที่ร่างกายของคนเราต้องการทั้งสิ้น ซึ่งชั้นที่มีความกว้างมากที่สุดนั่นก็คืออาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต อันได้แก่ ข้าว แป้งและขนมปังต่าง ๆ เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตมีสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้เป็นหลัก รองลงมาจะเป็นในส่วนของวิตามินและแร่ธาตุ ได้แก่ ผักและผลไม้ต่าง ๆ ถัดจากวิตามินและแร่ธาตุ คือการทานเนื้อสัตว์ นม ไข่ ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งของโปรตีนซึ่งก็ให้พลังงานต่อร่างกายเช่นเดียวกัน และส่วนสุดท้ายคือการทานน้ำตาลและเกลือให้น้อยที่สุดนั่นเอง

ธงโภชนาการอาหารนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากการทานอาหารตามธงโภชนาการจะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบเขตในการทานอาหารหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกดิโรคร้ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากได้รับการทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักธงโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณในการทานและประเภทอาหารที่ทานเข้าไป ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งสิ้น

ความสำคัญของธงโภชนาการ

ธงโภชนาการ เป็นตัวช่วยสำคัญในการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ว่าเราควรรับประทานอาหารประเภทใดมากที่สุดและเราควรที่จะรับประทานอาหารประเภทใดรองลงมาเป็นชั้น ๆ จนเกิดเป็นธงสามเหลี่ยม ที่นอกจากมอบความรู้ในการรับประทานแล้ว หากได้นำไปปรับใช้ก็จะทำให้การรับประทานอาหารของเราเกิดระเบียบในการทานมากขึ้น ดังนั้นจึงถือว่าธงโภชนาการก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ที่จะทำให้ลดความประมาทในการทานอาหารต่าง ๆ ที่มีการเรียงลำดับผิดของร่างกายให้ถูกต้องและเหมาะสม ห่างไกลจากโรคร้ายและได้รับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกลับมาในที่สุด

ธงโภชนาการมีกี่ชั้น

ธงโภชนาการ เป็นธงสามเหลี่ยมที่จะมีชั้นบนเป็นส่วนที่มีความกว้างที่สุดและจะค่อย ๆ เล็กลดหลั่นตามกันมาจนเกิดเป็นธงรูปทรงสามเหลี่ยมโดยมีทั้งหมด 4 ชั้น ได้แก่

ชั้นคาร์โบไฮเดรต

ในส่วนของชั้นที่ 1 นี้ จะเป็นชั้นของ “คาร์โบไฮเดรต” หรืออาหารจำพวกแป้ง ซึ่งได้แก่ ข้าว แป้ง ขนมปังต่าง ๆ ที่ให้พลังงานหลักแก่ร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำให้ทาน 8-12 ทัพพี ต่อ 1 วัน

ชั้นวิตามินและแร่ธาตุ

ในส่วนของชั้น “วิตามินและแร่ธาตุ” นี้ ก็คือ ผักและผลไม้นั่นเอง เป็นที่ทราบกันดีว่าผักและผลไม้นั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี แต่หากอยากได้สารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมนั้น การรับประทานอาหารชั้นนี้เป็นอาหารหลักอาจไม่ดีนัก ดังนั้นจึงแนะนำให้รับประทานอาหารผัก วันละ 4-6 ทัพพี และผลไม้วันละ 3-5 ส่วน

ชั้นโปรตีน

ในส่วนของชั้น “โปรตีน” นั้น เป็นส่วนของ เนื้อ นม ไข่และถั่วต่าง ๆ ซึ่งก็มีความสำคัญต่อร่างกายเช่นเดียวกัน โดยแนะนำให้รับประทานอาหารในชั้นนี้ วันละ 6 – 12 ช้อนโต๊ะ

ชั้นไขมัน

ชั้นสุดท้ายนี้คือชั้นไขมัน ที่มีทั้ง ไขมัน เกลือและน้ำตาล ซึ่งเป็นชั้นที่ควรทานให้น้อยที่สุด เนื่องจากหากทานมากแล้วจะมีความอันตรายต่อร่างกายและเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคไขมัน โรคไต และโรคเบาหวาน ที่มีผลมาจากการรับประทานอาหารในชั้นนี้มากจนเกินไป ดังนั้นแนะนำให้ทานอาหารในชั้นนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเอง

ธงโภชนาการสำหรับวัยรุ่น

วัยรุ่น ได้แก่ กลุ่มบุคคลชายและหญิง ซึ่งผู้ชายจะมีอายุในช่วงวัยรุ่นอยู่ที่ 14 – 19 ปีและผู้หญิงจะมีช่วงอายุวัยรุ่นอยู่ในช่วง 12-17 ปี โดยวัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด เพื่อการเจริญเติบโตสมวัย โดยเฉพาะผู้หญิงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเรื่องของประจำเดือน หน้าอกและสะโพกผาย ซึ่งการทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักธงโภชนาการนั้นจะช่วยให้ร่างกายของวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและสมวัย โดยธงโภชนาการวัยรุ่นมีวิธีในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองได้ ดังนี้

 • รับประทานอาหารชั้นคาร์โบไฮเดรต ควรอยู่ในช่วง 10 ทัพพี ต่อ 1 วัน
 • รับประทานอาหารจำพวกผัก ควรอยู่ในช่วง 5 ทัพพี
 • รับประทานอาหารจำพวกผลไม้ ควรอยู่ในช่วง 4 ส่วน ต่อ 1 วัน (1 ส่วน เท่ากับ 6-10 คำ)
 • รับประทานอาหารจำพวกโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ นม และไข่ ควรอยู่ในช่วง 9 ช้อนโต๊ะและนม 1 แก้ว ต่อวัน
 • รับประทานอาหารจำพวกไขมันไม่ควรเกิน 65 กรัม ต่อวัน
“ธงโภชนาการ” สำหรับวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน

ธงโภชนาการสำหรับวัยผู้ใหญ่

วัยผู้ใหญ่จะเป็นช่วงที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี ซึ่งก็เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการสารอาหารหลากหลายและมากเป็นพิเศษ เนื่องจากคนในวัยนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งสมองและกำลังอย่างมาก ทั้งในการเรียนและการทำงานโดยธงโภชนาการวัยผู้ใหญ่ที่ควรได้รับใน 1 วัน มีดังนี้

 • รับประทานอาหารชั้นคาร์โบไฮเดรตควรอยู่ในช่วง 12 ทัพพี
 • รับประทานอาหารจำพวกผักควรอยู่ในช่วง 6 ทัพพี
 • รับประทานอาหารจำพวกผลไม้ควรอยู่ในช่วง 5 ส่วน
 • รับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ควรอยู่ในช่วง 12 ช้อนโต๊ะ
 • รับประทานอาหารจำพวกไขมัน เกลือและน้ำตาล ไม่ควรเกิน 1 ช้อนชา หรือประมาณ 2,300 มิลลิกรัม

ธงโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

ว่ากันว่าผู้สูงอายุนั้นในอนาคตจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะเพราะในเรื่องของธงโภชนาการผู้สูงอายุนั้น จะอิงจากธงโภชนาการเด็กนั่นเอง ซึ่งก็หมายถึงเด็กและผู้สูงอายุ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายที่ควรได้รับเท่า ๆ กัน โดยมีดังนี้

 • รับประทานอาหารชั้นคาร์โบไฮเดรต จำพวกแป้งควรอยู่ในช่วง 8 ทัพพี ต่อ 1 วัน
 • รับประทานอาหารจำพวกผัก ควรอยู่ในช่วง 4-6 ทัพพี ต่อ 1 วัน
 • รับประทานอาหารจำพวกผลไม้ ควรอยู่ในช่วง 3-4 ส่วน
 • รับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ นม และไข่ ควรอยู่ในช่วง 6 ช้อนโต๊ะ และนม 1 แก้ว
 • รับประทานอาหารจำพวกไขมัน น้ำตาลและเกลือ ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา

บทสรุป ธงโภชนาการ

ธงโภชนาการ เป็นแบบอย่างในการทานอาหาร 5 หมู่ ที่มีคุณค่าเพื่อให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงและสามารถคำนวณปริมาณการทานอาหารในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทานอาหารในแต่ละวันของคนเรานั้นมักขึ้นอยู่กับความเร่งรีบ จนลืมไปว่าการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนั้น เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่ร่างกายสมควรได้รับ รวมถึงยังช่วยให้ผู้ที่ทานอาหารตามหลักธงโภชนาการนั้น ห่างไกลจากการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ที่ไม่สามารถล่วงรู้ล่วงหน้าได้ ดังนั้นการทานอาหารตามธงโภชนาการในแต่ละวัยให้ถูกต้องเหมาะสม จึงถือเป็นการกระทำที่มีประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของมนุษย์นั่นเอง

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้