โลจิสติกส์
ธุรกิจ

โลจิสติกส์ (logistics) กับบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจให้ยั่งยืน

การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทโดยตรง ทุกวันนี้คำว่าโลจิสติกส์นับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างแท้จริง ซึ่งมาในรูปแบบกิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำอย่างเช่น การสั่งอาหารเดลิเวอรี่หรือการซื้อของออนไลน์และแม้โลจิสติกส์จะมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ทำให้หลายคนสงสัยกับคำว่าโลจิสติกส์คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ โลจิสติกส์คืออะไร เป็นเรื่องของระบบการจัดส่งสินค้าทั้งลักษณะของข้อมูล ตัวสินค้าไปยังลูกค้าที่ต้องการโดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการเกี่ยวกับหีบห่อ การจัดการเรื่องวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดต้นทุนเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง เรื่องทั้งหมดต้องมีส่วนเกี่ยวกับการขนส่งเป็นหลักโดยรวมจึงเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ กระบวนการของโลจิสติกส์ กระบวนการของโลจิสติกส์เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระบบการจัดการและการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเริ่มต้นที่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ…

กิจกรรม CSR
ธุรกิจ

CSR (Corporate Social Responsibility) กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างผลกำไร แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่อง CSR จะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักรับผิดชอบกับการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง ประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม…

กำไรขาดทุนคือ
ธุรกิจ

ความรู้งบกำไรขาดทุนฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

งบกำไรขาดทุน จะเป็นตัวช่วยบอกให้เราทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทช่วงเวลานั้น ๆ เป็นอย่างไร รวมถึงทำให้เรารู้ว่าบริษัทมีรายได้เท่าไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและธุรกิจมีกำไรเท่าไร อีกทั้งงบกำไรขาดทุนเป็นงบการเงินที่นักธุรกิจส่วนใหญ่สนใจมากที่สุด ซึ่งงบการเงินมีหลายประเภท เช่น งบดุล งบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหากพูดถึงภาพรวมหน้าตาของงบกำไรขาดทุนก็จะเป็นดังนี้คือ รายได้ – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = กำไร งบกำไรขาดทุนคืออะไร งบกำไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง…

TPM คืออะไร
ธุรกิจ

TPM คืออะไร กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิผล

องค์กรในฐานะผู้ผลิตสินค้าจะประสบความสำเร็จได้ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องจักรและคุณภาพของการผลิต โดยเฉพาะการผลิตที่มีการแข่งขันสูง จะเกิดอะไรขึ้นหากเครื่องจักรของคุณขัดข้องเป็นสิ่งที่องค์กรไม่อยากประสบเจอเลย แต่ TPM จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณระวังไม่ให้เหตุข้างต้นเกิดขึ้น แล้ว TPM คืออะไร ใช้งานอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ TPM เป็นกระบวนการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร พร้อมกับเน้นเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)…

Business Model Canvas คืออะไร
ธุรกิจ

Business Model Canvas คืออะไร แผนธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้ได้กับธุรกิจทุกระดับ

Business Model Canvas อธิบายแผนธุรกิจได้ทั้งแบรนด์สามารถสร้างรายได้อย่างไร กลุ่มลูกค้าคือใคร แผนงานที่จะทำคืออะไร พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าได้อย่างไร โมเดลธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจเพราะเป็นสิ่งที่บอกเกี่ยวกับธุรกิจว่ากำลังดำเนินการอะไร อย่างไร มีรายได้ รายจ่ายมาจากช่องทางไหน แม้กระทั่งลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพันธมิตร (Partners) ที่จะทำงานร่วมกันได้ วันนี้เรามีเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยในการทำโมเดลธุรกิจที่จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเพียงกระดาษหน้าเดียว Business Model Canvas…

ธุรกิจที่น่าสนใจ
ธุรกิจ

เปิดกรุรวย รวม 5 ธุรกิจที่น่าสนใจ สร้างรายได้มหาศาล

ธุรกิจสถาบันกวดวิชาสร้างรายได้มหาศาล เป็นการทำธุรกิจนี้น่าสนใจอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียว ในยุคนี้เป็นยุคของการที่เด็กสมัยใหม่จำเป็นจะต้องเข้ารับการเรียนการสอนนอกเวลาเพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย ธุรกิจการเปิดโรงเรียนกวดวิชา เป็นอีกหนึ่งธุรกิจทำเงินที่สามารถทำตัวเป็นเสือนอนกินได้เลย ยิ่งคุณมีทีมงานและบุคลากรเป็นคณาจารย์ที่มีผลงานในการสอนมาแล้วมากมายจากทางโรงเรียนของรัฐบาลเลยนั่นเอง แต่กระนั้นก็มีโรงเรียนอยู่หลากหลายแบบอยู่เช่นกัน ความน่าสนใจในธุรกิจนี้ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ทางผู้ปกครองเด็กจะจ่ายนั้นเราจะคิดเป็นคอร์ส คอร์สเสริมหลังเลิกเรียน คอร์สวันเสาร์อาทิตย์ หรือคอร์สติวเข้มในช่วกง่อนสอบเข้าในโครงการต่างๆ เราจะสามารถทำกำไรได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียว  แต่เราจะต้องเลือกก่อนว่าอยากทำโรงเรียนกวดวิชาประเภทไหน กวดวิชาในวิชาเฉพาะทางเป็นวิชาไป หรืออยากทำกวดวิชาสำหรับเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมต้น , มัธยมปลาย หรืออยากติวเข้มเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนทหาร (นายร้อย-นายเรือ)…

Return on Asset คืออะไร
ธุรกิจ

Return on Asset คืออะไร เข้าใจอัตราส่วนทางการเงินในธุรกิจ

Return on Asset คืออะไร ในทางธุรกิจ Return on asset (ROA) เป็นอัตราส่วนทางการเงินตัวนึงที่ใช้เปรียบเทียบ “กำไรสุทธิ” กับ “สินทรัพย์” ยิ่งมีค่าสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะแปลว่าบริษัทนั้นใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสร้าง “กำไรสุทธิ” ได้สูง แต่การที่ Return on Asset…

Public-relations-คือ
ธุรกิจ

Public relations คืออะไร ? การสร้างธุรกิจเชิงรุก

การบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการสร้างธุรกิจเชิงรุกซึ่งทำได้หลากหลายแนวทาง Public relations ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน Public relations คืออะไร งานประเภทนี้มีอะไรบ้าง และสามารถสร้างธุรกิจเชิงรุกได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ Public relations คืออะไร Public relations หรือ PR หมายถึงการประชาสัมพันธ์…

Pain point คือ
ธุรกิจ

Pain point คืออะไร ? สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

การที่องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ แบรนด์สินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าและมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของสินค้า และความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของแบรนด์นั้น ๆ แต่หากต้องการให้สินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของลูกค้าก็คือ Pain point Pain point คืออะไร คำว่า Pain point แยกความหมายของแต่ละประโยค Pain แปลว่า…