โลจิสติกส์
ธุรกิจ

โลจิสติกส์ (logistics) กับบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจให้ยั่งยืน

การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทโดยตรง ทุกวันนี้คำว่าโลจิสติกส์นับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างแท้จริง ซึ่งมาในรูปแบบกิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำอย่างเช่น การสั่งอาหารเดลิเวอรี่หรือการซื้อของออนไลน์และแม้โลจิสติกส์จะมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ทำให้หลายคนสงสัยกับคำว่าโลจิสติกส์คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ โลจิสติกส์คืออะไร เป็นเรื่องของระบบการจัดส่งสินค้าทั้งลักษณะของข้อมูล ตัวสินค้าไปยังลูกค้าที่ต้องการโดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการเกี่ยวกับหีบห่อ การจัดการเรื่องวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดต้นทุนเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง เรื่องทั้งหมดต้องมีส่วนเกี่ยวกับการขนส่งเป็นหลักโดยรวมจึงเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ กระบวนการของโลจิสติกส์ กระบวนการของโลจิสติกส์เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระบบการจัดการและการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเริ่มต้นที่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ…

LAN คือ
โครงสร้างพื้นฐาน

Local Area Network (LAN) รู้จักระบบแลน พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก

ทุกที่ที่มีการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเชื่อมโยงจากที่บ้านหรือจากสำนักงาน จะต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เราเรียกระบบในลักษณะนี้ว่า Local Area Network (LAN) Local Area Network (LAN) คืออะไร local area network (LAN) คือกลุ่มของอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ภายในอาคารเดียวกัน…

กิจกรรม CSR
ธุรกิจ

CSR (Corporate Social Responsibility) กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างผลกำไร แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่อง CSR จะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักรับผิดชอบกับการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง ประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม…

Data loss prevention
ไอที

รู้จักเทคโนโลยี Data loss prevention ขั้นตอนวิธีป้องกันข้อมูลสำคัญรั่วไหล

ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญของข้อมูลเป็นที่หนึ่งนั้น คงไม่มีองค์กรไหนที่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุดไปให้ในมือผู้ไม่หวังดีหรือคู่แข่ง เช่น ข้อมูลฐานะทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น ในองค์กรส่วนใหญ่เลยมักจะมีขั้นตอนวิธี กระบวนการ แนวทางหรืออุปกรณ์ราคาแพงเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กรรั่วไหลหรือหลุดออกข้างนอก เราเรียกสิ่งนี้ว่า Data loss prevention Data loss prevention คืออะไร Data loss…

Firewall คือ
ไอที

Firewall คืออะไร รู้จักอุปกรณ์สำคัญในระบบไอทีในองค์กร

หากใครได้แวะเวียนเข้าไปในห้อง Server ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือฝ่ายไอทีในหน่วยงาน เราอาจจะพบอุปกรณ์มากมายวางอยู่ในตู้จัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ตู้ Rack) ซึ่งในนั้นมีอุปกรณ์ที่ควบคุมข้อมูล (Traffic) ที่วิ่งเข้ามาและออกจากองค์กร เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่า อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายหรือ Firewall Firewall คืออะไร Firewall (อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย) เป็นอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังข้อมูลที่วิ่งผ่านเข้ามาในระบบอินเตอร์เน็ตในองค์กรหรือบ้าน (monitors incoming and…

กำไรขาดทุนคือ
ธุรกิจ

ความรู้งบกำไรขาดทุนฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

งบกำไรขาดทุน จะเป็นตัวช่วยบอกให้เราทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทช่วงเวลานั้น ๆ เป็นอย่างไร รวมถึงทำให้เรารู้ว่าบริษัทมีรายได้เท่าไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและธุรกิจมีกำไรเท่าไร อีกทั้งงบกำไรขาดทุนเป็นงบการเงินที่นักธุรกิจส่วนใหญ่สนใจมากที่สุด ซึ่งงบการเงินมีหลายประเภท เช่น งบดุล งบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหากพูดถึงภาพรวมหน้าตาของงบกำไรขาดทุนก็จะเป็นดังนี้คือ รายได้ – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = กำไร งบกำไรขาดทุนคืออะไร งบกำไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง…

Cybersecurity คืออะไร
ไอที

Cybersecurity คืออะไร รู้จักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Cybersecurity คืออะไร ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้คำว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งหมายความว่า มาตรการหรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อย Cyber Attack คืออะไร ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้คำว่า…

รู้ไว้ใช่ว่า

CPR คืออะไร ? การปั๊มหัวใจ ช่วยเหลือชีวิตคน

จะทำอย่างไรหากคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด อย่างการช่วยเหลือชีวิตคนเบื้องต้น ที่จำเป็นจะต้องอาศัยทั้งทักษะและความรู้ ดังนั้นทุกหน่วยการศึกษาจึงได้มีการนำหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตคนเบื้องต้นหรือ CPR คืออะไร ไว้ในวิชาสุขศึกษา เพื่อที่จะทำให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเอง ดังนั้นบทความของเราจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง CPR ที่สามารถยื้อชีวิตของคนคนหนึ่งที่อาจไม่ได้ลืมตาดูโลกอีกได้มีชีวิตอีกครั้งกันค่ะ CPR คืออะไร ? Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR…

Folic Acid
รู้ไว้ใช่ว่า

Folic Acid คืออะไร ? วิตามินบี 9 ส่วนช่วยในการผลิตเซลล์ใหม่

การมีทารกตัวน้อย ๆ สักคนไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาในบ้าน คงจะเป็นสิ่งที่สาว ๆ หลาย ๆ คนใฝ่ฝัน ซึ่งการที่จะมีลูกสักคนนั้น ผู้เป็นแม่อย่างเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่องของการทานอาหารหรือวิตามินอาหารเสริมที่จะมีส่วนช่วยในการดูแลลูกน้อยในครรภ์ของเราให้มีสภาวะที่ปกติ ไม่พิการและสุขภาพแข็งแรง ซึ่งในปัจจุบันก็มีวิตามินอาหารเสริมที่เหมาะแก่สาว ๆ อย่างเรามากมายและที่อยากแนะนำให้สาว ๆ ผู้ที่มีความต้องการอยากมีลูกน้อยในอนาคตได้ทานเลย นั่นก็คือ Folic Acid คือ…