Return on Asset คืออะไร
ธุรกิจ

Return on Asset คืออะไร เข้าใจอัตราส่วนทางการเงินในธุรกิจ

Return on Asset คืออะไร ในทางธุรกิจ Return on asset (ROA) เป็นอัตราส่วนทางการเงินตัวนึงที่ใช้เปรียบเทียบ “กำไรสุทธิ” กับ “สินทรัพย์” ยิ่งมีค่าสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะแปลว่าบริษัทนั้นใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสร้าง “กำไรสุทธิ” ได้สูง แต่การที่ Return on Asset…