Pterygium คืออะไร
โรคภัยไข้เจ็บ

Pterygium คืออะไร ? ต้อเนื้อที่ผังผืดของเยื่อบุตา

ดวงตา คือ อวัยวะส่วนสำคัญที่มนุษย์จำเป็นจะต้องดูแลรักษาให้คงความปกติเอาไว้ซึ่งการมองเห็น โดยสายตาของมนุษย์นั้นมักจะต้องใช้ในการมองอยู่ตลอดเวลา แต่หากใช้สายตานานเกินไปโดยที่ไม่ได้พักนั้นก็อาจจะทำให้ดวงตาของเรามีปัญหาได้ โดยเฉพาะปัญหาตาแห้ง ที่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศและผู้ที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะประสบพบเจอกัน ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้ดวงตาของเรามีปัญหาได้ แต่อีกหนึ่งปัญหาที่ในปัจจุบันเรามักจะพบเจอเลยนั่นก็คือ “ต้อเนื้อ” หรือ “Pterygium” Pterygium คืออะไร Pterygium คือ ต้อเนื้อ ที่ผังผืดของเยื่อบุตาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีลักษณะเป็นเยื่อสีแดง ที่เข้าใกล้หรือเข้าสู่นัยน์ตาดำ…