Pain point คือ
ธุรกิจ

Pain point คืออะไร ? สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

การที่องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ แบรนด์สินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าและมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของสินค้า และความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของแบรนด์นั้น ๆ แต่หากต้องการให้สินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของลูกค้าก็คือ Pain point Pain point คืออะไร คำว่า Pain point แยกความหมายของแต่ละประโยค Pain แปลว่า…