MFG คือ
รู้ไว้ใช่ว่า

MFG คืออะไร ? ต่างจาก ค่า MFD และ EXP อย่างไร

การเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่สำคัญพอ ๆ กับคุณภาพของสินค้านั้นก็คือเรื่องของวันผลิตและวันหมดอายุนั่นเอง ซึ่งเราก็มักจะเห็นวันผลิตและวันหมดอายุมาในรูปแบบของตัวย่อภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น MFD MFG EXP และ BBF เป็นต้นและในวันนี้บทความของเราจะมานำเสนอในหัวข้อของ MFG ที่หลาย ๆ คนเคยเห็นแต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าคืออะไรหรืออาจหลงลืมไปว่าสรุปแล้ว MFG คือ วันผลิตหรือวันหมดอายุกันแน่ ในบทความของเรามีคำตอบ…