LAN คือ
โครงสร้างพื้นฐาน

Local Area Network (LAN) รู้จักระบบแลน พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก

ทุกที่ที่มีการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเชื่อมโยงจากที่บ้านหรือจากสำนักงาน จะต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เราเรียกระบบในลักษณะนี้ว่า Local Area Network (LAN) Local Area Network (LAN) คืออะไร local area network (LAN) คือกลุ่มของอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ภายในอาคารเดียวกัน…