EXP คืออะไร
รู้ไว้ใช่ว่า

EXP คืออะไร ? วิธีดูวันที่หมดอายุของสินค้า

วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ผลิตควรให้การใส่ใจเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องดูวันหมดอายุของสินค้าเป็นอันดับแรกเพราะวันหมดอายุนั้นมีความสำคัญมากกว่าวันที่ผลิต อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทและทุกโรงงานจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากพลาดในเรื่องของวันหมดอายุแล้วอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ขาดคุณภาพได้ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยาหรือเครื่องสำอาง ซึ่งหากไม่มีวันหมดอายุก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นเรามาดูกันว่าวันหมดอายุ หรือ EXP คือ อะไร EXP คืออะไร ? EXP คือ (Expiry Date) วันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าซึ่งจะพบในสินค้าทุกประเภททั้งอาหาร เครื่องดื่ม…