Augmented Reality คืออะไร
ไอที

Augmented Reality (AR) คืออะไร เทคโนโลยีแสดงผล 3 มิติ

หากเรามองไปตามป้ายโฆษณา ตึกรามบ้านช่อง หรือแม้ก็กระทั่งวัตถุต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าแล้ว เรามักจะพบเจอกับการโฆษณาในรูบแบบของป้ายซะเป็นส่วนใหญ่ ทั้งป้ายแบบดิจิทัลหรือแบบอนาล็อก แต่ในปัจจุบันที่สามารถนำเสนอข้อมูลโดยการนำวัตถุ 3 มิติ ไปแสดงผลบนสื่อสิ่งพิมพ์เราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Augmented Reality (AR) ในบทความนี้เราจะมารู้จักเทคโนโลยีว่า Augmented Reality คืออะไรกันครับ Augmented Reality คืออะไร…