โรคภัยไข้เจ็บ

รู้จักความดันโลหิตไว้ ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ย่อมตามมา โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีความเสื่อมหลอดเลือดและหัวใจต้องให้การดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยร่วมที่ส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไขมันสูง การใช้ชีวิตประจำวันที่เคร่งเครียดและขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งจะพบว่าไม่ได้มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ แต่พบภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กวัยรุ่นมากขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญและห้ามมองข้าม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง 1. ความดันโลหิต คืออะไร ความดันโลหิต เป็นความดันที่เกิดจากการไหลเวียนของผนังหลอดเลือดซึ่งจะเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ โดยจะเป็นค่าความดันโลหิตจากการวัดที่แขน ผลที่ได้มักแยกเป็นสองกรณีใหญ่คือ ความดันโลหิตสูง…