ไอที

Cryptocurrency คืออะไร สำคัญอย่างไรกับโลกดิจิทัล

ถือเป็นเรื่องร้อนสุดๆ สำหรับปี ค.ศ 2022 (พ.ศ. 2565) สำหรับเรื่อง Cryptocurrency แต่แท้ที่จริงแล้วเรื่อง Cryptocurrency นั้นมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) แล้ว หากจะตอบตามความหมายของคำว่า Cryptocurrency นั้นจริงๆ แล้วนั้นคือ…