มอก. คืออะไร
การทำงาน

มอก. มาตรฐานที่ผู้ประกอบการทุกคนควรรู้

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความสำคัญต่อผู้ผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือต่อผู้บริโภคช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสินค้าที่มีตรา มอก. คือสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภคมีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีคุณภาพสมราคา มาตรฐานสินค้าเป็นสิ่งที่ควรตระหนักกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัย ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานสำคัญอย่าง สมอ. ทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอยู่ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมก่อให้การรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ มอก. ซึ่งในความจริงไม่ใช่ทุกสินค้าที่มี มอก. แบบที่ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าทุกสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้ามาขายในประเทศไทยมี มอก. เสมอไป มอก. คืออะไร มอก.…