ไลฟ์สไตล์

ศิลปะบําบัดคืออะไร? ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพอันทรงพลัง

ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนย่อมมีเรื่องทั้งดีและร้าย รวมถึงมีปัญหาให้แก้ไขอยู่เสมอ แต่ละคนจึงล้วนมีวิธีการบำบัดตนเองเพื่อให้ปล่อยวางและรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ และมีพลังในการดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง การใช้ศิลปะบำบัด นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยบำบัดภาวะอารมณ์ที่ตึงเครียด ซึมเศร้า หรือว้าวุ่นใจ นับเป็นการดูแลสุขภาพใจอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมทางการแพทย์ในปัจจุบัน ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับศิลปะบำบัดกัน ศิลปะบําบัดคืออะไร เป็นการบำบัดรักษาทางจิตใจทางเลือกหนึ่ง ที่มีการใช้ศิลปะเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษาความเศร้าหมองหรือปัญหาทางจิตใจอย่างลึกซึ้งและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ในระดับจิตใต้สำนึก ซึ่งแพทย์หรือนักบำบัดผู้ชำนาญจะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการศึกษาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบที่พบว่า ศิลปะบำบัดเป็นเทคนิคหนึ่งที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพควบคู่กับการใช้ยาและการจัดกิจกรรมกลุ่มอื่น ๆ…