ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจ

รวมกลยุทธ์ทำ ธุรกิจค้าปลีก ให้อยู่รอดให้ได้และอยู่ได้แบบยั่งยืน

ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าหากเราเดินออกไปปากซอยที่บ้านของเราแล้ว สิ่งที่เราจะได้เห็นคือร้านสะดวกซื้อ ที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากมายอาทิเช่น 7-11 เป็นต้น แต่นอกเหนือจากร้านสะดวกซื้อที่มีความเป็นมาตรฐานตามที่ผู้เขียนได้กล่าวอ้างนี้แล้ว ยังมีร้านสะดวกซื้อที่สามารถเติบโตได้โดยแม้ตนเองนั้นจะเป็นร้านที่ No Name หรืออาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของร้านโชว์ห่วยก็ตาม มาดูกันว่ากลยุทธ์ของ ธุรกิจค้าปลีก ที่ Noname ควรมีอะไรบ้าง 1. การจัดวางสิ่งของในร้านต้องเป็นมาตรฐาน หัวใจข้อแรกของธุรกิจค้าปลีก ที่คุณจะต้องมีความรู้คือเรื่องของการจัดวางสิ่งของต่างๆ ภายในร้าน…