การวางแผน

เผย 9 วิธี การวางแผน การทำงานที่ดีและได้ผลที่สุด

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่มีความต้องการ ที่จะทำงานแล้วประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องมีระบบ มีขั้นตอน มี การวางแผน การทำงานที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อช่วยคุณเพิ่มโอกาสที่ดีในการทำงาน และช่วยคุณจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรรู้วิธีการวางแผนการทำงาน และการวางแผนการทำงานคืออะไร มีขั้นตอนและวิธีวางแผนแบบง่ายๆ แต่ดีที่สุดอย่างไรบ้าง

ความหมายของการวางแผนการทำงานคืออะไร

การวางแผน มีความหมายโดยเข้าใจง่ายๆ ตรงกันคือ เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์กำหนดจุดประสงค์ กำหนดองค์ประกอบ กำหนดเป้าหมาย กำหนดระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ การวางแผนที่ดี ควรมีการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติหรือขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดมากที่สุด โดยอาจจะเป็นเป็น การวางแผนระยะสั้น การวางแผนระยะกลาง และการวางแผนระยะยาว

ขั้นตอนการวางแผนการทำงานแบบง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

ขั้นตอนการวางแผนต่อไปนี้ จะทำให้คุณวางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้น จัดการกำงานทุกอย่างของคุณได้ดีขึ้น และทำให้คุณไม่ต้องรู้สึกว่างานคุณมันวุ่นวายมากอีกต่อไป เพื่อที่คุณจะได้เหลือเวลา เหลือกำลังสมองของคุณ เข้าไว้พัฒนาความสามารถหรือพัฒนาคุณภาพงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นไป

เริ่มต้นเดิมทีที่การกำหนดเป้าหมายการทำงานของคุณ

มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยให้คุณจัดการกำตารางงานของคุณ กำหนดและวางแผนการทำงานทุกอย่างลงในปฏิทินของคุณ กำหนดทุกอย่างให้ชัดเจน วันไหนหยุด วันไหนต้องประชุม วันไหนคุณจะไปไหน ต่อมาให้คุณนำงานที่คุณต้องทำ ต้องจัดการออกมากองกันให้หมด เพื่อเตรียมจัดการต่อไป

เตรียมขั้นตอนในการจัดการ

จากข้อที่แล้วที่คุณเอางานทุกอย่างที่คุณต้องทำมันให้เสร็จออกมากองรวมกันแล้วให้คุณแยกงานพวกนั้นออกจากกันเป็นกองๆ หรือตามลำดับความสำคัญของงาน ให้คุณวางแผนงานโดยเอางานที่มีความสำคัญมากที่สุด จำเป็นต้องรีบทำมากที่สุดเรียงไว้เป็นอย่างแรก และเรียงงานที่มีความสำคัญลองลงมาต่อกันไปเรื่อย ตามลำดับความสำคัญ 1 2 3 4 5 6 7 จนถึงงานชิ้นสุดท้ายของคุณ

กำหนดรายละเอียดวิธีการจัดการ

จากนั้นให้คุณวางแผนการทำงานหรือวางแผนการจัดการงานแต่ละชิ้นของคุณ ตั้งแต่งานชิ้นแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดของคุณ ไปจนถึงงานชิ้นสุดท้ายที่คุณมี การวางแผนการทำงานอย่างนี้จะทำคุณรู้ว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง อะไรเป็นงานเร่ง งานด่วน เมื่อคุณรู้ คุณก็สามารถจัดการงานที่มีความสำคัญให้เสร็จก่อนได้ทันตรงตามเวลาพอดี จึงทำให้คุณไม่ต้องเป็นกังวลกำงานแต่ละชิ้นๆ จนเกิดความเครียดสะสม อันเป็นที่มาของโรคต่างๆ ได้

กำหนดระยะเวลา

เมื่อคุณกำหนดขั้นตอนวิธีจัดการกับงานแต่ละชิ้นของคุณเสร็จแล้ว ให้คุณกำหนดระยะเวลาในการทำงานในแต่ละชิ้นด้วย กำหนดลงไปว่าชิ้นไหน ต้องเสร็จวันไหน ภายในระยะเวลาเท่าไร หรือตอนไหนของวันนั้นๆ การกำหนดระยะเวลาจะช่วยบีบให้คุณต้องรีบลงมือทำ ลงมือปฏิบัติตามการวางแผนการทำงานของคุณที่คุณได้วางแผนการทำงานไว้

เตรียมแผนสำรอง

ต่อมาให้คุณวางแผนการทำงานที่เป็นแผนสำรองไว้เสมอ เอาไว้ใช้ในกรณีที่ทุกอย่างมันผิดแผน หรือในกรณีที่แผนการทำงานแรกของคุณมีความจำเป็นต้องยืดหยุ่น หรือปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสม เช่นมีงานด่วน งานใหม่เข้ามา ตั้งรีบทำให้เสร็จก่อน ดังนั้นแล้วในกรณีที่คุณวางแผนการทำงาน คุณก็ควรจะคิด และคำนวณวันและเวลาในการทำงานไว้บ้าง อย่าวางแผนที่มันตึงจนเกินไป เพื่อมันอาจจะทำให้คุณทำงานแบบไม่มีความสุขได้

ลงมือทำตามการวางแผนการทำงานที่วางไว้

ขั้นตอนมา ขั้นนี้สำคัญมากและขาดไปไม่ได้เลย คือหลังจากที่คุณวางแผนการาทำงานเสร็จแล้วคุณต้องลงมือทำ ทำตามแผนที่วางไว้ ทำตามทุกอย่าง ทำตามทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกอย่างไปดำเนินไปตามแผนที่คุณวางไว้ ดังนั้นแล้วเคล็ดลับก็คือ ให้คุณทำมันทีละนิด ทำมันไปเรื่อยๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ ค่อยๆ ทำไป เดียวมันจะเสร็จทีละงาน ทีละชิ้นตามที่คุณวางแผนการทำงานไว้เลย

สร้างแรงจูงใจให้กับการวางแผนการทำงานของคุณเอง

ต่อมาให้คุณสร้างแรงจูงใจในการทำงานของคุณ เพื่อสร้างบรรยากาศในการอยากจะทำงานให้กับตัวคุณเอง โดยการเอารางวัลมาล่อ กำหนดรางวัลให้ตัวเอง เช่นถ้าทำงานชิ้นนี้เสร็จ ตามแผนการทำงานที่กำหนไว้ จะพาไปกินกาแฟดีๆ กาแฟอร่อยๆ สักแก้ว พร้อมกับคมชมว่า ฉันเก่งมาก ฉันเก่งที่สุด การให้รางวัลในทุกครั้งที่คุณทำอะไรก็ตามและประสบความสำเร็จ จะทำให้จิตใต้สำนึกของคุณมันเสพติดความสำเร็จ จนกระหายความสำเร็จในการทำงาน เมื่อจิตใต้สำนึกมันอย่างได้ความสำเร็จ คำขมดีๆ กาแฟอร่อยๆ หรือรางวัลอย่างอื่น มันจะกระตุ้นให้คุณเกิดความอยากจะทำงาน อยากจะรับทำทุกงานให้เสร็จ

กำหนดวิธีการวางแผนการทำงานให้กับตัวคุณ

ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้คุณคงรู้ และเข้าใจการจัดการ วางแผนการทำงานแบบง่ายๆ แต่ได้ผลดีแล้ว การวางแผนการทำงานที่ได้ผลดีที่สุด คือการลงมือวางแผนการทำงานจริง ดั้งนั้นแล้วคุณรู้อย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องจัดการ วางแผนการทำงานของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อการทำงานที่ง่าย และประสบความสำเร็จในอนาคต

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้