การทำงานเป็นทีม

5 เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันนี้การทำงานเป็นทีมเป็นอะไรที่คุณหลีกหนีหลีกเลียงไปไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่เป็นลูกทีม คุณก็ต้องเป็นหัวหน้าทีม และถ้ายิ่งคุณเป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้ว การที่จะทำให้ทุกคนในทีมสามัคคีร่วมด้วยช่วยเหลือกันทำงานแบบเชื่อใจกันละกันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อและตัดสินใจอะไรต่างๆ บนพื้นฐานความรู้ที่ตนมี ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่อะไรก็ตามอยู่ในทีม การรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณในวันนี้และอนาคต เพราะเทคนิคการทำงานเป็นทีม จะสามารถช่วยคุณเพิ่มโอกาสการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ตามที่คุณตั้งใจ พูดมาถึงตรงนี้ ขอปูพื้นฐานให้เข้าใจคำว่าทีมตรงกันก่อน เอาเป็นว่าเราไปดูความหมายขอคำว่า ทีม กันก่อน

คุณรู้หรือยัง ทีมคืออะไร

ทีมหรือ TEAM มีความหมายแบบง่ายๆ หมายถึง การที่บุคคลหลายๆ บุคคลมาร่วมตัวกันเป็นกลุ่ม และมีหน้าที่ทำงานร่วมกันโดยมีการประสานงาน ช่วยเหลือ พึ่งพากัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน พูดเป็นภาษาชาวบ้านๆ ให้เข้าใจคือ การร่วมกลุ่มกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือกันทำงานโดยมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน และเพื่อทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ

ย่อเทคนิคการทำงานเป็นทีมที่ดีที่สุด

หากคุณต้องการทำงานเป็นทีม หรือต้องการให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมที่สูงมากๆ คุณควรรู้และเข้าใจเหตุและผลของปัจจัยการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จในด้านล่างนี้ การทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จนั้น ตั้งมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลย

1. เทคนิคมีการเป้าหมายร่วมกัน

การทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จที่ดีที่สุด จำเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุด ของที่สุด คือทีมของคุณต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ต้องมีจุดหมายเดียวกัน การกำหนดเป้าหมายให้ทีมควรกำหนดเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายใหญ่ให้ทีมก่อน ต้องกำหนดให้ชัดเจนที่สุด จากนั้นกำหนดเป้าหมายย่อย เช่น เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว หรือเป้าหมายในแต่ละวัน ในแต่ละอาทิตย์ เป็นต้น การกำหนดเป้าหมายที่ดีให้ทีมนั้น มันก็เหมือนทำให้ทีมมีทิศทางในการทำงานที่แน่นอน และทำให้ทีมหรือทุกคนในทีมรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนและหลัง เพื่อเดินไปยังเป้าหมายหรือความสำเร็จร่วมกัน

2. เทคนิคมีสร้างปัญหาจากด้านนอก

หากทีมของคุณเริ่มมีปัญหาภายในเกิดขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องลดความรุนแรงของปัญหาจากภายในทีม และต้องดึงประสิทธิภาพของทีมให้กลับมาด้วย ดังนั้นเทคนิคการสร้างปัญหาจากภายนอกจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ยอดนิยม ที่หัวหน้าทีมทั้งหลายนิยมใช้กัน คือเทคนิคการสร้างปัญหาจากภายนอก ปัญหาจากภายนอกของทีม ในที่นี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นภัยคุกคามจากภายนอกของทีม หากแต่เป็นการท้าท้ายแข่งขันกันระหว่างทีมของคุณกับทีมของคนอื่นก็ได้ วิธีนี้จะทำให้ลูกทีมของคุณลดความไม่พอใจกันในทีม และหันมาตั้งสมาธิ ตั้งใจ ทำงาน เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ต้องทีมอื่นให้ถูกเยาะเย้ยได้ง่ายๆ ทีมจึงหันกลับมาสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้บรรลุผลจนประสบความสำเร็จได้

3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

หนึ่งในเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม หรือเทคนิคการบังคับให้ทีมต้องมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น คือเทคนิคการสร้างแรงสูงใจให้กับทีม ผู้นำทีมไหนที่เก่งๆ จะนิยมใช้กันมาก การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมที่นิยมกันมากๆ ก็คือ การให้ในสิ่งที่ลูกทีมหรือคนในทีมต้องการ อาจจะเป็นรางวัลต่างๆ วันหยุดเพิ่ม หรือโบนัสพิเศษ เป็นต้น เมื่อมีรางวัลที่เป็นตัวกระตุ้นจึงทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากภายในของตัวบุคคล จึงเป็นเหตุให้คนในทีมทุกๆ คน มีความมุ่งมั่น พยายาม อดทน สู้ไม่ถอย และไม่คิดที่จะยอมแพ้ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย จนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

4. เทคนิคสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์

เพื่อให้คนในทีมทุกๆ คนสามัคคีกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน คุณต้องมั่นสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ คำว่ากิจกรรมในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการจัดงาน จัดกิจกรรมก็ได้ อาจจะเป็นการทานอาหารร่วมกัน ไปเที่ยวด้วยกัน เพื่อสานความสัมพันธ์ สานความรู้สึก ให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่าพวกเขาคือพวกเดียวกัน ต้องช่วยเหลือกันและกัน ต้องเดินทาง ผ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาไปด้วยกัน และประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

5. เทคนิคการมอบหมายงานให้สมาชิกทุกคนในทีม

อย่างแรกเลยสมาชิกในทีมต้องรู้ และเข้าใจเป้าหมายของการทำงาน หรือเป้าหมายของทีมให้ชัดเจนมากที่สุดก่อน จากนั้นค่อยแบ่งงานไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการแบ่งงานให้ต้องบอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าใครทำอะไร ทำอย่างไร โดยมีการกำหนดชื่อเรียบร้อย การแบ่งงานในลักษณะนี้จะทำให้คนในทีมรู้และเข้าใจหน้าที่ของตน จึงมุ่งมั่นจัดการทำหน้าที่ของตนให้เสร็จ และไม่เป็นตัวถ่วงของทีม แต่มีเทคนิคอยู่ที่ควรจำไว้อีกอย่างคือ พยายามอย่าให้คนๆ เดียวรับผิดชอบงานๆ หนึ่งคนเดียวต้องหาผู้ช่วยอีกคนให้ทำงานด้วยกัน เพราะมันคือการทำงานเป็นทีม

ทีมต้องประสานงานกัน ช่วยเหลือกัน และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

จากเทคนิคที่ได้แนะนำไปข้างต้น หากคุณได้อ่านมันไปทั้งหมดแล้ว คุณจะรู้เลยว่าเทคนิคดังกล่าวมันใช้ได้จริง ใช้ได้ทุกทีมไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นแล้วหากคุณอยากให้ทีมของคุณทำงานได้ประสิทธิภาพคุณต้องมั่นสร้างแรงขับเคลื่อนหรือแรงกระตุ้นจากภายในให้คนในทีม เพื่อที่พวกเขาจะได้มุ่งมั่น ฝ่าฝันในทุกอุปสรรค์ และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้