Web3.0 คืออะไร
ไอที

Web3.0 คืออะไร ทำความรู้จักเทคโนโลยีโลกอนาคต

ยุคสมัยแปรเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนตาม ข้อความนี้ถือเป็นเรื่องจริงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ ตัวผมเองอยู่ในสายงานเทคโนโลยีผ่านพ้นการเรียนรู้ ใช้งาน เลิกใช้ แล้วศึกษาเทคโนโลยีมานับไม่ถ้วน แล้วอีกหนึ่งเทคโนโลยีทีวันนี้จะมาอัพเดตให้ท่านผู้อ่านทราบถึงความก้าวคือ เว็บไซต์ (Website) ครับ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาอธิบายให้เห็นวิวัฒนาการ และพัฒนาการของเว็บไซต์ว่ามีอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ยุค Web1.0 Web2.0 และยุคล่าสุดคือ Web3.0 Website คืออะไร หากจะเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยว่าตัวเว็บไซต์…