TPM คืออะไร
ธุรกิจ

TPM คืออะไร กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิผล

องค์กรในฐานะผู้ผลิตสินค้าจะประสบความสำเร็จได้ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องจักรและคุณภาพของการผลิต โดยเฉพาะการผลิตที่มีการแข่งขันสูง จะเกิดอะไรขึ้นหากเครื่องจักรของคุณขัดข้องเป็นสิ่งที่องค์กรไม่อยากประสบเจอเลย แต่ TPM จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณระวังไม่ให้เหตุข้างต้นเกิดขึ้น แล้ว TPM คืออะไร ใช้งานอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ TPM เป็นกระบวนการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร พร้อมกับเน้นเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)…