ฮวงจุ้ยห้องครัว
ไลฟ์สไตล์

ฮวงจุ้ยห้องครัว จัดอย่างไรให้มีกินมีใช้ทั้งปี โชคดีตลอดชาติ

ในตำราฮวงจุ้ยจีน “ห้องครัว” เป็นสิ่งที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัว ดังนั้น จึงต้องมีการจัด ฮวงจุ้ยห้องครัว ให้เป็นห้องครัวที่ถูกลักษณะตามความสมบูรณ์พูนสุข เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในบ้านต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาดูกัน ห้องครัวที่ถูกลักษณะตามฮวงจุ้ยเป็นอย่างไร โต๊ะรับประทานอาหารต้องเป็นทรงกลมจะทำให้ครอบครัวมีความอุมดมสมบูรณ์เชื่อว่าเป็นเครื่องหมายจากสวรรค์ เป็นการรับความโชคดีจากเบื้องบน เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารต้องเป็นเลขคู่จะทำให้ครอบครัวสงบสุข เช่น 2, 4, 6 หรือ 8 ตำแหน่งห้องครัวไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำเลยเพราะห้องครัวคือธาตุไฟ…