วิธีเตรียมความพร้อม ก่อนลาออกจากงานประจำ สู่อาชีพอิสระ

วิธีเตรียมความพร้อม ก่อนลาออกจากงานประจำ สู่อาชีพอิสระ

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า” เป็นคำสุภาษิต หมายถึง คนที่มีความคิดเห็นสวนทางกัน คนที่   ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็อยากเห็นอยากเจอ ส่วนคนที่เคยเห็นแล้ว รู้แล้ว ก็ไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นอีก มนุษย์เงินเดือนก็เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงเป็นที่ยอมรับของสังคม แต่ทำไมมนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อยกล้าตัดสินใจลาออก สู่อาชีพอิสระ thechetter.com มีคำตอบ พร้อมวิธีเตรียมความพร้อม ก่อนลาออกจากงานประจำ มาแนะนำ ค่ะ

เหตุผลที่คนอยากลาออกจากงานประจำ

การเป็นมนุษย์เงินเดือน อาชีพที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีความมั่นคง แต่ก็ต้องทำงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจไม่ใช้วิถีชีวิตของคนที่ต้องการความเป็นอิสระ อีกทั้งยังเป็นการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา ผู้อาวุโสก็ต้องรับฟังคำสั่งจากคนที่มีอายุน้อย ด้วยเหตุผลเพราะคนอายุน้อยมีตำแหน่งที่สูงกว่า แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญทำให้มนุษย์เงินเดือนตัดสินใจลาออก เพื่อเปลี่ยนงานสู่อาชีพอิสระ ส่วนเหตุผลหลัก ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนใช้ตัดสินใจลาออก โดยเฉพาะในยุคที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมาก ก็คือ “การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเอง” จากแนวคิดที่ว่าความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งการจะอยู่รอดในโลกการทำงานสมัยนี้ จำเป็นต้องมีการอัพเดทความรู้และทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ

รู้จัก อาชีพอิสระ ก่อนลาออก

อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ เป็นอาชีพที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยง และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตน้อยที่สุด เพราะลักษณะการทำงานไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทใด ๆ การทำงานไม่มีผู้บังคับบัญชา จะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง รายได้หรือการรับเงินจากผู้ว่าจ้าง ขึ้นอยู่กับข้อตกลง โดยอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก งานและรายไม่แน่นอน ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำงาน เช่น สวัสดิการ หรือ บำนาญ ไม่มี ข้อดีเพียงหนึ่งเดียวของอาชีพฟรีเลนซ์ ก็คือ ความอิสระ สามารถเลือกงานและองค์กรที่อยากทำได้ มีโอกาสใช้ความสามารถรอบด้าน ได้เรียนรู้และรู้จักคนใหม่ ๆ อยู่ตลอด  เลือกเวลาทำงานเองได้และเลือกวันหยุดเองได้

วิธีเตรียมความพร้อม ก่อนลาออกจากงานประจำ สู่อาชีพอิสระ

            ความจริงที่ต้องยอมรับ แม้เงินเดือนหรือรายได้จากการทำงานประจำ อาจจะแตกต่างกันไม่มากนักกับอาชีพอิสระ แต่ความมั่นคงที่ได้จากการทำงานประจำนั้นย่อมดีกว่าแน่นอน แต่ข้อดีของฟรีแลนซ์ และการทำงานที่มีความเป็นอิสระ ก็เหมือนคำสุภาษิตที่ว่า “คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า” ในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็ไม่ผิดที่ทุกคนจะปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้

1.ค้นหาความเป็นตัวตนของเรา

ผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งแต่การเริ่มต้นทำงานครั้งแรกถือเป็นความโชคดี เพราะบุคคลเหล่านั้นมีโอกาสค้นพบตัวเอง รู้ความต้องการรู้ว่าตนเองรักและชื่นชอบหรือมีความถนัดในด้านใดเป็นพิเศษ ตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จตามแนวนิดนี้

อเล็กซ์ มอร์แกน นักฟุตบอลหญิงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของสหรัฐอเมริกา คือบุคคลต้นแบบที่สามารถค้นพบความเป็นตัวตนของเธอด้วยวิธีคิดง่าย ๆ เพียงเพราะเธอชื่นชอบการออกกำลังกาย “การที่ฉันได้ออกกำลังกาย ด้วยการออกไปเตะฟุตบอลกับคุณพ่อทุก ๆวัน ทำให้ฉันได้ค้นพบความต้องการของ ตัวเอง เป็นการสร้างโอกาสทำให้ฉันมีแรงจูงใจและฝันไว้ว่าต้องเป็นนักเตะทีมชาติให้ได้”

2.มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน

อาชีพฟรีแลนซ์มีความเป็นอิสระทั้งด้านความคิดและการกระทำ เพราะไม่ต้องรอรับฟังคำสั่งจากใคร ไม่มีกรอบหรือมีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดการทำงาน ดังนั้นความมั่นคงในอาชีพฟรีแลนซ์ก็คือต้องมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจน เพราะเป้าหมายคือพลังที่จะทำให้คนยอมทำงานหนักเพื่อความมั่นคงในชีวิต

เช่นเดียวกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของแต่ละบุคคล

  1. เชื่อมั่นในตัวเอง

ความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้คนเรากล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความ มั่นใจ คนที่มีความเก่งอยู่ในตัวเองหากขาดความเชื่อมั่นความเก่งที่มีอยู่ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่ถูกนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อนตัดสินใจลากออกจากงานประจำ ควรตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากน้อยเพียงใด

  1. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

การวางแผนของอาชีพฟรีแลนซ์ ไม่เพียงวางแผนในระยะยาวแต่ต้องมีแผนการในแต่ละวัน หลังจากตื่นนอนช่วงเช้า ๆ สมองของคนเราปลอดโปร่งเพราะได้พักผ่อนมาแล้วอย่างเต็มที่ ฟรีแลนซ์ต้องคิดและวางแผนเรียงลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการทำในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดระบบที่เป็นระเบียบอย่างอัตโนมัติ ดังนั้นก่อนลาออกจากงานประจำสู่อาชีพอิสระ ควรฝึกคิดและวางแผนเรียงลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบให้ได้ก่อน

5 .อย่าหยุดคิดและอย่าหยุดการพัฒนา

ฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระ การใช้ชีวิตต้องไม่ติดกับดักของกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือยึดติดอยู่กับความคิดของคนอื่น ๆ เลือกทำในสิ่งที่รักและสิ่งที่ใช่ เมื่อมั่นใจว่าสิ่งที่เลือกทำนั้นเป็นตัวของเราเอง มากมี่สุด ต้องลงมือทำอย่างไร้ขีดจำกัดในทุก ๆ วัน ถึงแม้จะพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ พอใจในสิ่งที่ทำและพึงพอใจกับรายได้ แต่ต้องไม่หยุดคิดหรือหยุดพัฒนา เพราะความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

  1. สร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์

การสร้างความแตกต่างเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้อาชีพฟรีแลนซ์ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงได้ ดังนั้นฟรีแลนซ์จะต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เมื่อรู้แล้วต้องโฟกัสไปที่สิ่งนั้น เพื่อทำให้ความแตกต่างนั้นกลายเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างความพึงพอทำให้ลูกค้าสนใจ จดจำ หรือรู้จักสินค้าและแบรนด์ของเราจากการบอกต่อได้

บทสรุป

ทุกความสำเร็จในอาชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอิสระทางความคิดที่ไม่ต้องรับฟังคำสั่งใคร ๆ หรือขึ้นอยู่กับการทำงานภายใต้กฎระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ความสำเร็จและความมั่นคง เกิดจากการการมีแนวคิดและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบของตัวเราเอง อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ก็เช่นเดียวกัน รวมถึงการทำงานประจำ ก็อาจล้มเหลวหรือสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับแนวคิดและวิธีปฏิบัติ หากเลือกความเป็นอิสระเพียงเตรียมความพร้อมของตัวเอง ทำด้วยความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นไปตามเส้นทางที่เราเป็นผู้บุกเบิก สำเร็จได้แน่นอนค่ะ

 

 รัชนก  พวงธนะสาร

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้