vision mission คืออะไร

vision mission คืออะไร สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไร

หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำเหล่านี้บ่อยๆ ทั้งหน่วยงานราชการ บริษัท หรือองค์กร รวมถึงโรงเรียนที่นอกจากคำว่าพันธกิจแล้วก็ยังจะต้องมีคำว่าวิสัยทัศน์เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายจนบางครั้งอาจจะทำให้ใครหลายคนนั้นสับสนเลยไม่น้อยเพราะความหมายของคำเหล่านี้ดูใกล้เคียงกันจนแทบจะแยกไม่ออก ซึ่งเราก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับคำว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์หรือ vision mission ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องมีสองสิ่งนี้กำหนดอยู่เสมอ

vision mission คืออะไร มารู้จักกันก่อน

วิสัยทัศน์หรือพันธกิจ โดย vision จะเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร และ mission จะเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินตามและทำให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อที่จะได้เดินทางไปยังวิสัยทัศน์ได้อย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นแล้ว vision mission ก็จะเป็นจุดประสงค์และเป้าหมายของทั้งองค์กรหรือบริษัทที่สามารถจะใช้กำหนดสิ่งที่ต้องการจะทำหรืออยากจะให้เป็นไปได้ โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันและถ้าหากเราได้กำหนดสองสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนก็จะเปรียบเสมือนกับจุดหมายปลายทางขององค์กรหรือบริษัทที่กำลังจะมุ่งหน้าไปในทางที่ดี

ความหมายของ vision

เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ทำให้บุคคลภายในองค์กรได้เห็นภาพกว้างๆ ที่องค์กรเหล่านั้นอยากจะเป็น โดย vision นี้ก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวและส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึ่งเป็นเหมือนหางเสือขององค์กรนั้นๆ โดยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและทำให้องค์กรเหล่านั้นได้เดินไปอย่างมีเป้าหมายและแบบแผน และการตั้งวิสัยทัศน์อาจจะตั้งไว้แบบเกินตัวแต่จะต้องอยู่บนความเป็นไปได้ และในสุดท้ายแล้วจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้เพราะอย่างน้อยๆ องค์กรก็ได้เดินไปทิศทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วเป็นอย่างดีที่สุด

ทำไมธุรกิจต้องมี vision

ในธุรกิจมักจะได้ยินคำพูดที่ว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่มักมีวิสัยทัศน์ใหญ่ยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความทะเยอทะยานหรือตัวตนขององค์กร และเป็นการประกาศเป้าหมายให้กับบุคคลในองค์กรเหล่านั้นได้ทราบเพื่อที่จะได้บรรลุผลร่วมกัน

  • เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานะหรือตำแหน่งในอนาคตบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ต้องการให้เป็นในอยาคต
  • การกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่องค์กรหรือบริษัทตรงกันที่จะบรรลุ
  • การกำหนดวัตถุประสงค์และตำแหน่งของคนในองค์กร เพื่อที่จะได้รู้จักหน้าที่ของตนเอง จึงทำให้การจัดการภายใน องค์กรเหล่านั้นมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

ความหมายของ mission

หรือที่เรียกว่าพันธกิจที่องค์กรต้องทำตามและจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นสามารถไปถึงวิสัยทัศน์ได้ โดยพันธกิจก็จะเป็นวิธีการดำเนินการที่ได้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์โดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดเป็นเป้าหมายในระยะกลางอยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 5 ปี ที่บริษัทควรจะต้องทำให้แล้วเสร็จและจะต้องสำเร็จด้วย

ทำไมธุรกิจต้องมี mission

คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมหน่วยงานหรือองค์กรถึงจะต้องมีการกำหนด mission หรือพันธกิจขึ้นมา และแน่นอนว่าจะต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นเจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแน่นอน

  • เป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อให้องค์กรนั้นได้เดินหน้าไปยังสิ่งที่กำหนดไว้
  • กำหนดบริบทให้กับบุคคลภายในองค์กรได้ทราบว่าแต่ละบุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมที่จะทำให้องค์กรมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อที่จะสำเร็จและเดินทางไปยังปลายทางได้อย่างไร
  • ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรและคนในองค์กรมีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติ
  • เป็นการสื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจได้ทราบถึงบริบทหรือบทบาท รวมถึงส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรเหล่านั้นบรรลุตามเป้าหมาย

จะเป็นอย่างไรหากไม่มี vision mission

หากไม่มี vision mission ก็จะไม่สามารถเห็นภาพอนาคตของบริษัทหรือองค์กรได้ อีกทั้งยังไม่มีเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้องค์กรหรือบริษัทนั้นเป็นแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานนั้นไม่รู้จัก เป้าหมายหรือความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้เป็นจึงทำให้องค์กรหรือบริษัทนั้นๆ เดินทางไปข้างหน้าอย่างสะเปะสะปะ ไม่มีระเบียบแบบแผนใดๆ จึงเป็นได้ยากมากที่จะประสบความสำเร็จหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะกำหนดทิศทางขององค์กรให้มุ่งหน้าไปสู่ภาพอนาคตที่วางไว้ ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินงานต่างๆ ภายในหน่วยงานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ และเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่องค์กรเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ก็จะไม่สามารถทำให้มันรู้เป้าหมายได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังทำให้คู่ค้าทางธุรกิจได้เห็นถึงความไม่มั่นคง จึงทำให้พวกหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ อาจไม่สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

หากบริษัทหรือองค์กรมี vision mission แล้วก็จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีระเบียบแบบแผนและไม่สะเปะสะปะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านในก็ตามภายในองค์กร รวมถึงการควบคุมบุคลากรให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง และถึงแม้ว่าใครหลายคนที่เพิ่งจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะมีความสับสนงุนงงกันบ้างเพราะระหว่างคำสองคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณได้ศึกษาหรือหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้