Server คืออะไร

Server คืออะไร รู้จักเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

บนโลกอินเตอร์เนตนั้นนอกจากจะมีสายสัญญาณเชื่อมโยงถึงกันแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่จะขาดไปไม่ได้บนระบบอินเตอร์เนตคือ เครื่องแม่ข่าย (Server) ตัวเครื่องแม่ข่ายเองนั้นนอกจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วยังต้องสมรรถนะที่สูงพอสมควรในการรองปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้งาน (Concurrence) บทความนี้จะมาอธิบายว่า Server คืออะไรและบริการต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย พร้อมบอกถึงความสำคัญบนระบบอินเตอร์เน็ตกันครับ

Server คืออะไร

โดยพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว เราสามารถให้ความหมายหรือนิยามได้ประมาณนี้ว่า เครื่องหรือโปรแกรมที่ให้บริการ (Service) กับผู้ใช้งานตลอดเวลา” ซึ่งคำว่าให้บริการนั้นสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภทตามข้อมูลที่ให้บริการ โดยบริการที่เราพบเจอกันในโลกอินเตอร์เน็ต เช่น บริการจัดเก็บไฟล์ (File server) บริการเมล์ (Mail server) บริการฐานข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นมือถือ (Database server) บริการ DHCP (DHCP Server) หรือแม้กระทั่งบริการยอดนิยมในทุกวันนี้อย่างบริการดูวีดิโอ (VDO Streaming server) ในหัวข้อถัดไปจะอธิบายถึงบริการยอดนิยมที่เราใช้กันครับ

Server คืออะไร
ขั้นตอนการทำงานของ Web server ที่ทำหน้าที่รับและให้ข้อมูลกับผู้ใช้งาน

Web server คืออะไร

เว็บไซต์ (Website) ถือเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันแทบทุกวัน เพราะฉะนั้นเลยมีบริการเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการในการจัดเก็บเว็บไซต์เราเรียกว่า Web server ไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งไม่เสียเงิน (ทำเองกับคอมพิวเตอร์ที่บ้าน) กับเสียเงินคือไปเช่าใช้บริการ Web hosting แบบรายเดือนตามแพคเกจที่ทางผู้ให้บริการจัดเตรียมเอาไว้ให้ โดยที่ราคานั้นจะเริ่มตั้งแต่ 500 – 10,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้แล้วยังแบ่งแยกตามประเภทอีกว่าจะใช้แบบไหน ทั้งในแบบใช้งานร่วมกับคนอื่น (Share host) หรือแบบใช้งานคนเดียว (VPS) ทั้งนี้การให้บริการหลังการขายก็แปรผันไปตามราคาที่ได้จ่ายไปครับ ตัวอย่างบริการเช่น Apache หรือ Nginx เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลงชื่อเว็บไซต์เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสของ DNS

DNS server คืออะไร

DNS (Domain name service) เป็นบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเข้าใช้งานเว็บไซต์ กล่าวคือ DNS ทำให้ผู้ใช้งานเว็บสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยหน้าที่ของ DNS นั้นคือการแปลงชื่อเว็บไซต์เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส เช่น เว็บไซต์ thechetter.com มีหมายเลขไอพีแอดเดรสคือ 1.2.3.4 เราสามารถเรียกเว็บไซต์ได้ 2 ทางคือ เรียกผ่าน thechetter.com หรือ 1.2.3.4 ก็ได้ แต่การเรียกผ่านชื่อเว็บไซต์ที่มี DNS คอยให้บริการนั้นจะสะดวกมากกว่า ตัวอย่าง DNS server ที่ใช้งานทั่วไปได้แก่ DNS server ของ Google (8.8.8.8) หรือของ Cloudflare (1.1.1.1) เป็นต้น

Mail server คืออะไร

Mail server คืออะไร

โดยปกติทั่วไปแล้วเมลที่เราใช้กันนั้นจะแบ่งเป็น 2 บริการหลักๆ คือ การส่งและการอ่าน ซึ่งการส่งเมลนั้นเราจะใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) และการอ่านเมลเราจะใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า POP3 (Post Office Protocol) ซึ่งทั้ง 2 บริการข้างต้นนั้นอาจอยู่เครื่องแม่ข่ายเดียวกันหรือคนละเครื่องก็ได้ อยู่ที่ความต้องการของผู้ดูแลระบบและปริมาณการใช้งานเมล์ รวมไปถึงการบิหารจัดการ ตัวอย่างบริการที่เราพบเจอได้แก่ Gmail Outlook หรือผู้ให้บริการเมล์ภาครัฐของประเทศไทยอย่าง MailGothai เป็นต้น

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้