รู้ไว้ใช่ว่า

เปิดสาเหตุความดันต่ำ สัญญาณอันตรายสำหรับวัยทำงาน

หนึ่งในภัยเงียบที่เราต้องเฝ้าระวังและหมั่นคอยสำรวจตัวเองอยู่เสมอเกี่ยวกับความดันโลหิตคือ เรื่องอาการความดันต่ำ เนื่องจากความดันต่ำเป็นสภาวะที่ร่างกายแสดงปฏิกิริยาออกมาแบบเฉียบพลัน โดยอาการเบื้องต้น มักมีอาการหน้ามืดเวียนหัว อ่อนเพลีย รวมถึงอาการใจสั่น อีกทั้งอาการความดันต่ำยังสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ในเรื่องถึงสาเหตุและที่มาของอาการความดันต่ำอย่างละเอียด สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับความดันโลหิตต่ำมีดังต่อไปนี้ ความดันโลหิตคืออะไร ความดันโลหิตต่ำเป็นหนึ่งในสภาวะผิดปกติของร่างกาย จึงไม่สามารถเรียกว่าโรคได้ ซึ่งความดันต่ำจะเกิดจากภาวะเลือดที่มีค่าต่ำกว่า 90 / 60 มิลลิเมตรปรอท โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ามาตรฐานของค่าความดันภายในเลือดตามปกติ…