ไข้หวัด
โรคภัยไข้เจ็บ

รู้ทัน! ไข้หวัด และ ไข้หวัดใหญ่ โรคที่พร้อมกับช่วงฤดูหนาว

“ไข้หวัด” ปัญหาสุขภาพที่ที่พบได้บ่อยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงอากาศเย็นและชื้นในฤดูฝนและฤดูหนาว อาการของไข้หวัดยังเป็นปัญหาต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แม้จะเป็นโรคที่สามารถหายได้เองเมื่อดูแลตนเองอย่างดี แต่ต้องรู้ทันอาการของโรคว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา หรือไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากมีลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ไข้หวัด และ ไข้หวัดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว โรคที่พบได้บ่อยในฤดูหนาวส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ แม้ลักษณะอาการของทั้ง 2…