รู้ไว้ใช่ว่า

หน้ากากอนามัยคืออะไร รอบรู้การใช้อย่างถูกวิธี

ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ๆ ก็จะพบเห็นผู้คนสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งตัวเราเองก็ต้องป้องกันและสวมแมสก่อนออกจากบ้านเสมอ ๆ โดยก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เราอาจพบเห็นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้จากแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันหน้ากากอนามัยกลายเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทุกคนต้องมีและเรียนรู้เพื่อใช้อย่างถูกวิธี ในหัวข้อแรกเราจะมารู้จักว่า หน้ากากอนามัยคืออะไร กันก่อน หน้ากากอนามัยคืออะไร หน้ากากอนามัย เป็นอุปกรณ์หรือหน้ากากที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันเชื้อโรค มลพิษ และของเหลวจากภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจนทำให้เป็นปัญหาต่อสุขภาพ และหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้…