วิธีรับมือกับความเครียดจากเพื่อนร่วมงาน และการสร้างมิตรภาพที่ดี

วิธีรับมือกับความเครียดจากเพื่อนร่วมงาน และการสร้างมิตรภาพที่ดี

ต้องยอมรับว่าความเครียดจากการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ที่นอกจากเป็นปัญหาต่อสุขภาพ ยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เมื่อเราต้องทำงานกับคนและยังมีเพื่อนร่วมงาน ความเครียดที่เกิดจากบุคคลหรือเพื่อนร่วมงานอาจหลีกเลี่ยงได้ยาก สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้วิธีรับมือกับความเครียดเหล่านั้น  ส่วนจะทำอย่างไร บทความนี้มีคำแนะนำ ค่ะ

วิธีรับมือกับความเครียด จากเพื่อนร่วมงาน

            ความเครียด เป็นภาวะทางอารมณ์จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จนเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ วิธีรับมือกับความเครียดหรือจัดการความเครียดด้วยตัวเราเอง ทำได้ ดังนี้

 1. เตรียมใจให้พร้อม

เมื่อต้องทำงานกับคน ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมว่าความคิดเห็นที่แตกต่างหรือไม่เข้าใจ

กันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ พยายามคิดบวกมองทุกเรื่องราวในเชิงบวก พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับตนเอง

 1. การสื่อสารชัดเจน

มีผลงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ภาวะความเครียดส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ขาด

ความชัดเจน ทำให้รู้สึกคลุมเครือจนทำให้เกิดความเครียด วิธีรับมือที่ดีที่สุดคือการพูดจากันให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยต้องรีบถาม

 1. ผ่อนคลายความเครียด

ความเครียดเป็นเรื่องของภาวะทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อรู้สึกขัดแย้ง คับข้องใจ

หรือรู้สึกผิดหวังจากการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ควรมีวิธีผ่อนคลายหรือจัดการความของตนเอง เช่น เลือกฟังเพลงที่เราชื่นชอบ หรือเดินออกไปสูดอากาศ ชมต้นไม้ใบไม้สีเขียวที่อยู่รอบ ๆตัวเรา ก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดลงได้

 1. บริหารเวลาอยู่กับการทำงานที่เรารักเราชื่นชอบ

เมื่อรู้สึกเครียด หงุดหงิด และไม่มีความสุขกับการทำงานที่อยู่ตรงหน้า ทดลองบริหารเวลา

ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่เรารักเราชื่นชอบ แม้จะเป็นการทำงานในระยะสั้น ๆ เพราะการทำงานใหม่ ๆ ที่เราสนใจจะทำให้จิตใจมุ่งอยู่กับงาน หากเป็นงานที่ชื่นชอบนอกจากช่วยลดความเครียดได้ยังทำให้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการได้ทำงานนั้น ๆ

 1. ออกกำลังกายหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถ

หากรู้สึกมีความเครียดสะสม จนทำให้ขาดสมาธิหรือไม่สามารถใช้วิธีรับมือกับความเครียดรูปแบบ

อื่น ๆได้ ควรใช้วิธีออกกำลังกายหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น การทำกิจกรรมเพื่อให้เรารู้สึกสนุกเพลิดเพลินจนลืมความเครียด

สร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

มิตรภาพ” หมายถึง ความปรารถนาดีที่มีให้แก่กัน เห็นคุณค่า ชื่นชม ยอมรับและเข้าใจในความเป็นตัวตนของกันและกัน มิตรภาพ การสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันจึงทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพื่อให้สังคมในองค์กรหรือในที่ทำงานมีแต่ความสุข เราสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ ดังนี้

 1. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย เป็นบุคลิกภายนอกที่นอกจากสร้างความประทับเมื่อแรกพบ

ให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่พบเห็นแล้ว ยังทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดรู้สึกเป็นมิตรและมีความสุข

 1. สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่บวก โดยนำเรื่องราวที่น่าสนใจ สนุก เบาสมอง มาสร้าง

ประเด็นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน

 1. มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและคนอื่น ๆ อาจสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือ

งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ใช่งานในหน้าที่แต่ต้องไม่เบียดเบียนเวลาทำงานของเราเอง หรือสอบถามทุกข์สุขของเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ

 1. เรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงาน ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานความคิด มีมุมมองชีวิตที่แตกต่างกัน

อย่างไร เพื่อให้เราได้รู้จักที่จะถนอมน้ำใจเพื่อนและรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ

 1. รู้จักกาลเทศะและขอบเขตที่พอดี ไม่ว่าจะพูด แสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกใด ๆ ต้องคำนึงถึง

ความเหมาะสม อยู่ในความพอดีที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป

 1. ไม่ควรโอ้อวดตัวเองจนทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกตัวว่าด้อย ถึงแม้สิ่งที่พูดจะเป็นเรื่องจริงควรเป็นคน

ที่ “คมในฝัก” ให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในสิ่งที่เราเป็นจากการสัมผัสเรียนรู้ จะเป็นการสร้างมิตรภาพได้ดีกว่ารับรู้จากสิ่งที่เราโอ้อวด

 1. ยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ไม่นำอายุ วุฒิภาวะ และการศึกษามาวัดค่าในการทำงาน เพราะ

เมื่อเราให้เกียรติและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างไร เราก็จะได้รับการปฏิบัติตอบเช่นนั้น

 1. มีจิตใจที่หนักแน่น เข้มแข็ง และมั่นคง ไม่ควรรู้สึกท้อแท้ หากแสดงความเป็นมิตร หรือสร้าง

มิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานบางคนแล้วไม่ได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดี เพราะสิ่งที่เราทำอาจอยู่ใน

สายตาเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ที่เข้าใจเรา และอาจก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีในการทำงานอีกรูปแบบหนึ่ง

ความเครียดจากการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น หรือเครียดจากเพื่อนร่วมงาน เป็นเรื่องปกติที่ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน และความเครียดเหล่านี้ยังหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เราสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ ควรระมัดระวังอย่าปล่อยให้กลายเป็นความเครียดสะสมนะคะ อีกทั้งการสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด ที่ช่วยบรรเทาอาการเครียดสะสมหรือขจัดสาเหตุของความเครียดได้เป็นอย่างดี

 

บทความโดย

รัชนก พวงธนะสาร

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้