รู้จัก Wireless LAN เทคโนโลยีการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

นอกเหนือจากการรับส่งข้อมูลแบบใช้สายด้วยเทคโนโลยีระบบแลน Local Area Network (LAN) แล้ว ยังมีอีกเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงมากในยุคนี้คือ การสื่อสารแบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุอย่าง Wireless LAN (WLAN) ที่มาพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี Wireless LAN จึงได้รับความนิยมเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกันครับ

อ่านเรื่อง Local Area Network (LAN) รู้จักระบบแลน พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก

Wireless LAN คืออะไร ?

wireless local-area network (WLAN) คือกลุ่มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ และแทบเลต เป็นต้น เชื่อมโยงเพื่อรับส่งข้อมูลซึ่งกันและกันโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลาง (medium) ในการรับส่งข้อมูลโดยเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบแลน (LAN) ด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ซึ่ง Wi-Fi ก็เป็นหนึ่งในการสื่อสารแบบไร้สาย (WLAN) รูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย

1. การเชื่อมโยงแบบ Infrastructure

ส่วนใหญ่การสื่อสารแบบไร้สายจะใช้การเชื่อมโยงแบบ Infrastructure ตัวอย่างการเชื่อมต่อแบบนี้จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นนายสถานี (base station) เพื่อรับส่งการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ไร้สายทั้งหลาย และทำหน้าที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบแลนอีกหน้าที่หนึ่งเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่อไป

สำหรับเชื่อมต่อสามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น อาจจะใช้ไวไฟเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายทำหน้าที่เป็นนายสถานี (base station) และมีอุปกรณ์ไร้สาย (endpoints) เชื่อมต่อเข้ามาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมโยงแบบ Infrastructure แล้ว

2. การเชื่อมโยงแบบ Ad hoc

การเชื่อมโยงแบบ Ad hoc ไม่จำเป็นต้องมีนายสถานี (base station) ใช้เพียงแค่อุปกรณ์ไร้สายเพียง 2 ชิ้น ก็สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายขึ้นมาได้ ยกตัวอย่างเทคโนโลยี Wi-Fi Direct ก็ถือเป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงแบบ Ad hoc การเชื่อมโยงแบบ Ad hoc เรามักรู้จักในชื่อ peer-to-peer (P2P) อีกชื่อหนึ่ง

ภาพการเชื่อมโยงเครื่อข่ายไร้สายแบบ Infrastructure และแบบ Ad hoc

WLAN ปลอดภัยแค่ไหน ?

โดยทั่วไปแล้วการสื่อสารแบบไร้สายนั้นมีความปลอดภัยน้อยกว่าระบบแลน ในระบบแลนนั้นการจะเจาะระบบนั้นอาจต้องเข้านั่งอยู่ในระบบแลนของสถานที่นั้นๆ แต่การเจาะระบบเครือข่ายไร้สายนั้นเพียงเข้ามาในบริเวณที่สัญญาณส่งไปถึงก็สามารถเจาะระบบได้

เทคนิกในการป้องกันการเจาะระบบการสื่อสารแบบไร้สายคือ อนุญาตให้เฉพาะเครื่องที่มี MAC address ที่ผู้ดูแลระบบอนุญาตเข้าใช้งานการสื่อสารแบบไร้สายได้ และขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยอีกขั้นคือ การเข้ารหัสการสื่อสารด้วย Wired Equivalent Privacy (WEP) Wi-Fi Protected Access (WPA) และ WPA2

อ่านบทความเรื่อง Encryption คืออะไร รู้จักการเข้ารหัสข้อมูลบนโลกไซเบอร์

Roaming ทำงานอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วความสามารถโรมมิ่ง (Roaming) นั้นจะมีอยู่ในอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระดับกลางถึงระบบสูงทั้งในแบบ Controllerless AP และ Controller based AP กล่าวคือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายจะใช้ SSID เดียวกันในบริเวณเดียวกันแม้จะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายหลายตัวก็ตาม และผู้ดูแลระบบจะติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระดับให้สัญญาณคาบเกี่ยว (overlapping) กัน เพื่อลดรอยต่อในการเชื่อมต่อ

ความสามารถโรมมิ่ง (Roaming) ในอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระดับกลางถึงระบบสูง