Job Description
การทำงาน

ความสำคัญใน Job Description ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

Job Description คำบรรยายลักษณะงานเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ว่าจะต้องทำงานอะไรบ้าง มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เปรียบเสมือนหางเสือเรือที่จะนำพาเรือไปถึงเป้าหมายถูกทิศทาง หากองค์กรใดใส่ใจใน Job Description เป็นอย่างดี ปัญหาต่าง ๆ ในระบบการทำงานก็มักจะไม่เกิดขึ้นเพราะจะสามารถบ่งบอกบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนในองค์กรได้อย่างชัดเจนไม่ทำงานทับซ้อนกัน แสดงโครงสร้างการทำงานทั้งบริษัทได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญทุกส่วนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความหมาย…

มอก. คืออะไร
การทำงาน

มอก. มาตรฐานที่ผู้ประกอบการทุกคนควรรู้

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความสำคัญต่อผู้ผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือต่อผู้บริโภคช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสินค้าที่มีตรา มอก. คือสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภคมีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีคุณภาพสมราคา มาตรฐานสินค้าเป็นสิ่งที่ควรตระหนักกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัย ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานสำคัญอย่าง สมอ. ทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอยู่ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมก่อให้การรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ มอก. ซึ่งในความจริงไม่ใช่ทุกสินค้าที่มี มอก. แบบที่ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าทุกสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้ามาขายในประเทศไทยมี มอก. เสมอไป มอก. คืออะไร มอก.…

KPI
การทำงาน

KPI กระบวนการสำคัญ เพิ่มมูลค่าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ดัชนีชี้วัดหรือตัวชี้วัดเครื่องมือที่ชี้วัดความก้าวหน้าในองค์กรและเป็นกระบวนการสำคัญที่นำมาวิเคราะห์ให้องค์กรสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจที่มีประสิทธิผลจะทำการประเมิน วิเคราะห์ตัวองค์กรเองอยู่เสมอรวมถึงมีเป้าหมายคือ ความสำเร็จ ความก้าวหน้าขององค์กร หากไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัด การวิเคราะห์ตนเองก็คงไร้ความหมาย ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ KPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งดัชนีชี้วัดถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรทั่วโลก แต่การนำไปสู่การวัดผลที่เหมาะสม ตอบโจทย์หรือไม่ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ KPI (Key Performance Indicator)…

มนุษย์สัมพันธ์
การทำงาน

10 เทคนิค การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใช้ประโยชน์ได้เลย

คุณหรือไม่หากเรามีการสร้าง มนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีกับคนในที่ทำงานของเรา จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น มีความสุขในการทำงาน ตลอดจนช่วยให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นวันนี้บทความบทนี้จึงได้รวบรวมวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน นำมาเปิดเผยให้คุณได้รู้ได้ศึกษา และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ วิธีการสร้าง มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน 1. เริ่มจากการยิ้มทักทายทุกคน ในครั้งแรกๆ คุณอาจจะอายไม่ต้องยิ้มแบบออกหน้าออกตาแต่ให้ยิ้มนิดๆ ดูแบบจริงใจ ก็ได้ ให้คุณค่อยๆ ฝึกทำไป…

การวางแผน
การทำงาน

เผย 9 วิธี การวางแผน การทำงานที่ดีและได้ผลที่สุด

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่มีความต้องการ ที่จะทำงานแล้วประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องมีระบบ มีขั้นตอน มี การวางแผน การทำงานที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อช่วยคุณเพิ่มโอกาสที่ดีในการทำงาน และช่วยคุณจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรรู้วิธีการวางแผนการทำงาน และการวางแผนการทำงานคืออะไร มีขั้นตอนและวิธีวางแผนแบบง่ายๆ แต่ดีที่สุดอย่างไรบ้าง ความหมายของการวางแผนการทำงานคืออะไร การวางแผน มีความหมายโดยเข้าใจง่ายๆ ตรงกันคือ…

การทำงานเป็นทีม
การทำงาน

5 เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันนี้การทำงานเป็นทีมเป็นอะไรที่คุณหลีกหนีหลีกเลียงไปไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่เป็นลูกทีม คุณก็ต้องเป็นหัวหน้าทีม และถ้ายิ่งคุณเป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้ว การที่จะทำให้ทุกคนในทีมสามัคคีร่วมด้วยช่วยเหลือกันทำงานแบบเชื่อใจกันละกันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อและตัดสินใจอะไรต่างๆ บนพื้นฐานความรู้ที่ตนมี ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่อะไรก็ตามอยู่ในทีม การรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณในวันนี้และอนาคต เพราะเทคนิคการทำงานเป็นทีม จะสามารถช่วยคุณเพิ่มโอกาสการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ตามที่คุณตั้งใจ พูดมาถึงตรงนี้ ขอปูพื้นฐานให้เข้าใจคำว่าทีมตรงกันก่อน เอาเป็นว่าเราไปดูความหมายขอคำว่า ทีม กันก่อน คุณรู้หรือยัง ทีมคืออะไร ทีมหรือ TEAM…