โครงสร้างพื้นฐาน

Cloud computing เทคโนโลยีบริการด้านคอมพิวเตอร์บนระบบอินเตอร์เน็ต

โดยส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์ในสมัยก่อนนั้นจะติดตั้งและใช้งานกันบนคอมพิวเตอร์เป็นหลักแต่ในสมัยนี้บริการต่างๆ ถูกยกไปอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตกันแทบทั้งสิ้น เราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Cloud computing Cloud computing คืออะไร นิยามของ cloud computing คือ การส่งมอบบริการด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่าย (servers) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (storage) ฐานข้อมูล (databases) ระบบอินเตอร์เน็ต (networking)…

โครงสร้างพื้นฐาน

รู้จัก Wireless LAN เทคโนโลยีการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

นอกเหนือจากการรับส่งข้อมูลแบบใช้สายด้วยเทคโนโลยีระบบแลน Local Area Network (LAN) แล้ว ยังมีอีกเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงมากในยุคนี้คือ การสื่อสารแบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุอย่าง Wireless LAN (WLAN) ที่มาพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี Wireless LAN จึงได้รับความนิยมเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกันครับ อ่านเรื่อง Local Area Network…

LAN คือ
โครงสร้างพื้นฐาน

Local Area Network (LAN) รู้จักระบบแลน พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก

ทุกที่ที่มีการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเชื่อมโยงจากที่บ้านหรือจากสำนักงาน จะต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เราเรียกระบบในลักษณะนี้ว่า Local Area Network (LAN) Local Area Network (LAN) คืออะไร local area network (LAN) คือกลุ่มของอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ภายในอาคารเดียวกัน…

Server คืออะไร
โครงสร้างพื้นฐาน

Server คืออะไร รู้จักเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

บนโลกอินเตอร์เนตนั้นนอกจากจะมีสายสัญญาณเชื่อมโยงถึงกันแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่จะขาดไปไม่ได้บนระบบอินเตอร์เนตคือ เครื่องแม่ข่าย (Server) ตัวเครื่องแม่ข่ายเองนั้นนอกจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วยังต้องสมรรถนะที่สูงพอสมควรในการรองปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้งาน (Concurrence) บทความนี้จะมาอธิบายว่า Server คืออะไรและบริการต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย พร้อมบอกถึงความสำคัญบนระบบอินเตอร์เน็ตกันครับ Server คืออะไร โดยพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว เราสามารถให้ความหมายหรือนิยามได้ประมาณนี้ว่า “เครื่องหรือโปรแกรมที่ให้บริการ (Service) กับผู้ใช้งานตลอดเวลา”…