Market share คือ
การตลาด

Market Share คืออะไร ? กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย สร้างการเติบโตให้กับองค์กร

สำหรับการบริหารธุรกิจ ทุกการเติมโตขององค์กรเกิดขึ้นได้จากหลายองค์ประกอบ คุณภาพของสินค้าและการบริหารรวมไปถึงทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่สิ่งที่จะทำให้สามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ก็คือ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ และ Market Share เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ Market share คืออะไร คำว่า Market Share หากแปลตรงตัว ความหมายที่ได้ก็จะหมายถึง…

Demand Supply คือ
การตลาด

Demand & Supply คืออะไร ? กลไกการตลาดที่นักธุรกิจควรรู้

การบริหารด้านการตลาดเป็นกระบวนการที่ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับการบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนการตลาด การปฏิบัติการตามแผนการตลาด และการประเมินผลการทำงานทางการตลาด แต่ทุกขั้นตอนของการบริหารมีกลไกพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลหรือมีสิ่งที่ควรรู้ก็คือ Demand & Supply ทั้งสองประโยคนี้คืออะไรและสำคัญอย่างไรต่อการบริหารด้านการตลาด บทความนี้มีคำตอบ Demand Supply คืออะไร ในทางเศรษฐศาสตร์ Demand Supply เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยที่ตัวผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถต่อรองราคาหรือมีอำนาจในการกำหนดราคาตลาดได้เอง Demand &…

ธุรกิจส่วนตัว
การตลาด

5 คำแนะนำสำหรับท่านที่อยากเริ่มต้นทำ ธุรกิจส่วนตัว

เพราะสมัยนี้มีคนหันมาทำ ธุรกิจส่วนตัว กันมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากงานประจำแล้วแม้บางคนที่ได้เงินเดือนหลักหมื่นขึ้นไป แต่ด้วยความที่เศรษฐกิจสมัยเปลี่ยนไปมาก ข้าวของเครื่องใช้ก็แพงขึ้นทำให้หลายคนต้องหันมาหารายได้เสริมกันเป็นแถว ยิ่งบางคนต้องหาเลี้ยงครอบครัวหรือเป็นเสาหลักของบ้านด้วยแล้ว ยิ่งมีความคิดที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวกันมาก ซึ่งอาจจะหาอาชีพที่มีการลงทุนน้อยๆ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะได้ไม่เจ็บตัวมากมาย ซึ่งแม้จะอยากทำธุรกิจส่วนตัวมากแค่ไหน แต่ก็ต้องหาโอกาส หาข้อมูล ให้ดีเพราะหากพลาดมาเงินเก็บที่คุณนำมาลงทุนอาจสูญไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็ได้ 1. อยากทำ ธุรกิจส่วนตัว จะทำอะไรดี ยังมีมนุษย์เงินเดือนอีกหลายๆ คนที่มีความคิดอยากทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่รู้จะทำอะไรดี…

การตลาดดิจิทัล (
การตลาด

การตลาดดิจิทัล สร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่หรือแบรนด์สินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย แนวทางการส่งเสริมด้านการตลาดก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำแบรนด์สินค้าและธุรกิจให้เป็นที่รู้จักโดยใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาด หรือที่เรียกกันว่า การตลาดดิจิทัล ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การตลาดดิจิทัล คืออะไร การตลาดดิจิทัล (Digital marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว…

5ส คือ
การตลาด

5ส คือะไร ? เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ได้อย่างไร

การบริหารงานภายในองค์กรต่าง ๆ คุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนอกจากขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของฝ่ายบริหารแล้ว การกำหนดกลยุทธ์รวมทั้งขั้นตอนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็มีความสำคัญ 5 ส คือหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ แต่จะเพิ่มได้อย่างไร และ 5 ส คืออะไร บทความนี้มีคำตอบ 5ส คืออะไร 5ส คือ…

7P คือ
การตลาด

7p marketing กลยุทธ์วิเคราะห์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

การแข่งขันด้านการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจการมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ หากขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดที่เหมาะสม 7P เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 7P คืออะไร 7P คือ กลยุทธ์ด้านการตลาดที่เกิดจากแนวคิดของ คอตเลอร์ (Philip Kotler) ผู้เป็นเจ้าของแนวคิด Marketing 3.0 และเป็นพื้นฐานการตลาดที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจประเภทบริการ อีกทั้งเป็นกลยุทธ์การบริหารที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่…

PEST Analysis
การตลาด

PEST Analysis คืออะไร คู่มือการบริหารที่ผู้นำองค์กร ควรรู้

ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร การบริหารธุรกิจก็เช่นเดียวกันแม้จะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญและช่วยให้สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยภายใน แม้ควบคุมการเกิดไม่ได้แต่สามารถระงับ หรือลดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กร ควรรู้ PEST Analysis คืออะไร PEST Analysis คือ…

การตลาด

7s McKinsey กรอบแนวคิดการบริหารสู่ความสำเร็จ

การบริหารองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ นอกจากจะต้องมีเป้าหมายที่เด่นชัด เพื่อทำให้ทิศทางขององค์กรชัดแจ้งและส่งผลทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและรวดเร็วขึ้นแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้หรือถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารองค์กร ก็คือกรอบแนวคิดหรือกลยุทธ์การบริหาร ซึ่งมีอยู่มากมายในการเลือกใช้ 7s McKinsey หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยยกระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 7s McKinsey คืออะไร 7s McKinsey คือ กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7 ด้าน ว่าแต่ละด้านมีจุดอ่อนและจุดแข็งหรือไม่อย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์ว่าปัจจัยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับด้านอื่น…

six sigma
การตลาด

Six Sigma เทคนิคการจัดการคุณภาพในองค์กร

การบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์หรือเทคนิคการจัดการคุณภาพในองค์กรมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหรือเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ อันประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อการจัดการที่ลงตัวและตอบสนองต่อปัญหาขององค์กร ดังนั้น Six Sigma จึงได้กำเนิดขึ้นมาเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาเหล่านี้และทำให้เกิดคุณภาพสูงสุดในระดับองค์กร แล้ว Six Sigma คืออะไร จะมีความสำคัญหรือประโยชน์ใดที่เราควรรู้บ้าง บทความนี้มีคำตอบค่ะ Six Sigma คืออะไร Six Sigma คือ…